Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Covid-19 - rekommendation till idrottsföreningar i Värmland att avvakta enstaka matcher och tävlingar utomhus för barn födda 2002 eller senare

Covid-19 - rekommendation till idrottsföreningar i Värmland att avvakta enstaka matcher och tävlingar utomhus för barn födda 2002 eller senare

Den 28 april beslutade Folkhälsomyndigheten om en ändring i de allmänna råden för idrott, kultur och fritid i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 

Ändringen innebär att enstaka matcher eller tävlingar får genomföras utomhus, för barn och unga födda 2002 eller senare, under vissa förutsättningar: 

  • För lagidrotter gäller maximalt en match eller tävlingsdag per lag och vecka. 
  • För individuella idrotter gäller maximalt en match eller tävling omfattande en tävlingsdag per utövare och vecka.

Dessutom gäller, att matchen eller tävlingen bör genomföras lokalt eller annars med ett begränsat resande.

Utifrån det allvarliga läge som råder i Värmland med hög smittspridning i samhället, även bland barn och ungdom, samt hög belastning inom hälso- och sjukvård rekommenderar Smittskydd Värmland att föreningar som bedriver idrotts- och fritidsaktiviteter avvaktar med att arrangera spel av enstaka matcher eller tävlingar för barn och unga, även om de sker utomhus.

Rekommendationen gäller till och med den 16 maj. Om inget oförutsett inträffar, har inte Smittskydd Värmland för avsikt att förlänga denna rekommendation.

Detta möjliggör för idrottsföreningar/specialidrottsförbund att hinna göra förberedelser och anpassningar så att uppstart kring enstaka matcher och tävlingar utomhus för barn och unga kan ske på ett så säkert sätt som möjligt ur smittspridningssynpunkt när de återupptas.

Smittskydd Värmland kan innan den 17 maj komma att göra vissa nödvändiga förtydliganden angående vad som gäller i samband med matcher och tävlingar.

Smittskydd Värmland

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?