Region Värmland logga

Nu öppnar bokningen för vaccin mot covid-19 för personer som är över 45 år

I dag måndag öppnar bokningen för vaccinering mot covid-19 för personer som är 45 år eller äldre.

Precis som för föregående grupper gäller följande i samband med vaccination mot covid-19:

  • Tid bokas genom att logga in på webbplatsen 1177.se , sök upp "Regional vaccinationsenhet", eller genom att kontakta Region Värmlands telefonbokning på 010-831 80 70.
  • Tid för dos 2 ges i samband med den första vaccinationen. Du får en tid för den andra dosen sju veckor efter din första. Tänk på att du endast ska omboka din tid vid sjukdom eller andra medicinska skäl. Du bör därför planera hela din vaccination när du bokar tid för dos 1.
  • Ett brev med information om hur vaccination mot covid-19 bokas är viktigt att tänka på inför vaccinationen skickas nu också till alla som är 45–49 år och folkbokförda i Värmland.

Personer som är 45–49 år är den tredje åldersgruppen inom fas 4 att erbjudas vaccin mot covid-19. Till fas 4 hör personer som är 18 år eller äldre och som inte har prioriterats i de tidigare faserna. För att underlätta att boka sig rätt är möjligheten att boka tid inte synlig för personer som är yngre än aktuell åldersgrupp när man loggar in i e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se. Yngre personer med ett medicinskt tillstånd som innebär att man är prioriterad för vaccinering redan nu, kontaktar telefonbokningen för att boka tid.

Turordningen bygger på Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att erbjuda de äldsta och sårbaraste vaccinering först.

– Vi har vaccinerat över hälften av Värmlands invånare och ser fram emot att öppna upp möjligheten för fler. Vi vaccinerar fortfarande många dos 2-vaccinationer, vilket förstås påverkar hur många tider för dos 1 som vi kan lägga ut. Finns ingen tid när man tittar ber vi om tålamod, och att försöka igen vid ett senare tillfälle. Det kommer att finnas vaccin till alla, säger vaccinationssamordnare Anders Nordmark.

Läs mer om vaccination mot covid-19 på webbplatsen 1177.se. Här kan du också ta del av Region Värmlands preliminära tidplan för fortsättningen av fas 4.

Sidan uppdaterad