Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Nu är mottagningen för patienter med postcovid öppen

Marianne Utterdahl, Lena Gjevert, Marita Toreheim Kase och Eva Julin Dombrowe öppnade och invigde postcovidmottagningen på måndagen.

Nu är mottagningen för patienter med postcovid öppen

På måndagen öppnades den nya mottagningen för patienter med postcovid på Centralsjukhuset i Karlstad (CSK). Mottagningen är en del i Region Värmlands arbete för att kunna ta emot och behandla patienter som har besvär efter att ha varit sjuka i covid-19.

För vissa patienter sitter besvären efter covid-19 i länge. Hur besvären yttrar sig skiljer sig från patient till patient. Från och med i dag kommer den som drabbats att kunna få vård vid den nya mottagningen för postcovid på CSK.

– Där kommer man att möta ett team med bred kompetens som utreder och bedömer patientens behov. Visar utredningen att fler specialiteter behövs så knyter man dessa till patienten, säger Marita Toreheim Kase, verksamhetschef för neurologi- och rehabiliteringskliniken.

För att få komma till mottagningen krävs en remiss vilket innebär att patienten först behöver ha sökt vård på sin vårdcentral.

– Det är en fråga om att säkerställa att patienten inte lider av andra sjukdomar.

Mottagningens storlek kommer att anpassas efter behovet.

– I dag vet vi inte hur många patienter som kommer att behöva vår hjälp, men vi vet att behoven av uppföljning och eventuell behandling ser olika ut. Samtidigt lär vi oss hela tiden mer om den här sjukdomen. Då är det bra att kunna göra anpassningar efterhand, säger Marita Toreheim Kase.

Goda förutsättningar

Postcovid-mottagningen är en del i Region Värmlands arbete för att erbjuda hjälp och vård för den som har besvär efter att ha varit sjuk i covid-19.

– Det känns väldigt bra att kunna öppna mottagningen i dag. I kombination med det utökade samarbetet med Frykcenter har vi skapat goda förutsättningar att kunna hjälpa den här patientgruppen, säger Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Marianne Utterdahl (SIV), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, lyfter det samlade omhändertagandet som en viktig faktor i arbetet framöver.

– Att arbeta personcentrerat, teambaserat och med en tydlig samverkan mellan öppen- och slutenvård är helt i linje målen i hälso- och sjukvårdsnämndens plan. Det handlar om att forma vården runt patienten och röja undan organisatoriska hinder som gör att patienter ramlar mellan stolarna, säger hon.

Marianne Utterdahl förklarade mottagningen invigd tillsammans med Eva Julin Dombrowe (L), andra vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Det har gått imponerande snabbt att forma den här mottagningen. Det känns viktigt för att de värmlänningar som har besvär snabbt ska kunna komma tillbaka till livet, säger Eva Julin Dombrowe.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?