Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Samarbete nyckel för att nå särskilt utsatta med vaccinerbjudande

Samarbete nyckel för att nå särskilt utsatta med vaccinerbjudande

Vaccinationsviljan i Värmland är hög. Det finns dock grupper som är särskilt svåra att nå med erbjudande om vaccin mot covid-19. I Filipstad har ett flexibelt arbetssätt och nära samarbete med kommunen varit nyckeln till framgång.

Folkhälsomyndighetens undersökningar visar att nio av tio tänker vaccinera sig mot covid-19. Men det finns grupper som av olika anledningar är svåra att nå med erbjudande om vaccin. Missbruk, hemlöshet och segregation är omständigheter som försvårar vaccinationsarbetet.

– Folkhälsomyndigheten kallar den här gruppen för socialt utsatta. Jag tycker inte att det är ett så bra namn. Det är inte en homogen grupp, utan människor med vitt skilda förutsättningar. Det de har gemensamt är att de är svåra för oss att nå med information av olika anledningar, säger vaccinsamordnare i Region Värmland Anders Nordmark.

Här ingår till exempel människor med svåra drogmissbruk och personer som lever i hemlöshet. Men även människor som på grund av språkliga eller kulturella skäl är svåra att nå med information om vaccination.

– Det finns många i Värmland som varken pratar svenska eller engelska och som på grund av språkliga eller kulturella orsaker därför är svåra för Region Värmland att nå fram till. Om man inte kan eller vill ta del av information blir det en stor utmaning för oss.

Filipstad lyckats bra

Strategin för att nå dessa grupper är att kroka arm och samarbeta med organisationer och myndigheter som redan har etablerade kontakter, exempelvis kommunen, idéburen sektor, frivilligorganisationer eller Migrationsverket. I Filipstad har strategin lyckats bra. Kerstin Karlsten som är driftledare i östra vaccinationsområdet beskriver ett gott samarbete och ett flexibelt arbetssätt.


– Jag skulle vilja lyfta fram samarbetet med Filipstads kommun som en framgångsfaktor! Vi förstod tidigt att vi skulle behöva kroka arm och tänka utanför boxen. På så sätt har vi lyckats relativt bra hittills, säger Kerstin Karlsten.

Personer som lever med svåra missbruk eller i hemlöshet har fått hjälp att boka tid för vaccination genom att kommunens handläggare förmedlat kontakt eller hjälpt till. Man har också varit på plats på behandlingshem för personer med missbruk och vaccinerat på plats.

– Vi har även testat att söka upp personer på stan, som vi vet ingår i den prioriterade gruppen, med erbjudande om vaccination. Några har nappat, säger Kerstin Karlsten.

Drop in-hjälp

I Filipstad bor många som flytt till eller som av andra anledningar är nyanlända i Sverige. För personer som inte talar svenska eller engelska har språkstödjare och kommunikatörer på Filipstads kommun översätt informationsmaterial och filmer till andra språk. Det har också erbjudits drop in-tider där kommunens personal hjälpt till att boka tid för vaccination genom e-tjänsterna på 1177.se.

– Att använda e-tjänsterna kan upplevas krångligt även om du talar svenska. Men om du inte kan språket behövs någon vid din sida som förklarar och visar. För personer som saknar bank-id och inte själva kan boka tid via telefonbokningen finns möjlighet att genom ombud boka en tid direkt hos mig, säger Kerstin Karlsten.

Mer att göra

Flera insatser har gjorts för att nå fram med information. Men Kerstin Karlsten menar att det finns förbättringspotential.

– Det finns helt klart mer att göra här. Vi har planerat och samordnat tillsammans med socialförvaltningen, komvux och andra för att få till ytterligare riktade insatser.

Vaccinsamordnare Anders Nordmark menar att det längre fram går att göra punktinsatser där det behövs.

– Ju längre vaccinationen pågår kan vi kartlägga geografiskt var vi har mindre bra täckning och kan då göra punktinsatser där det behövs. Vaccinationsviljan är hög och de flesta vill vaccinera sig så snart som möjligt. Men vi måste också komma ihåg att det är frivilligt att vaccinera sig, säger Anders Nordmark

Kerstin Karlsten är inne på samma linje. Eftersom Filipstad är en liten kommun finns möjlighet till skräddarsydda lösningar.

– Återigen, nyckeln är samarbete och flexibilitet. Planen framöver är att kommunens handläggare ska ta personlig kontakt och lämna erbjudande om en tid för vaccination. Det handlar om att hitta effektiva vägar för att nå fram med erbjudande om vaccin. Det viktiga är att alla som vill blir vaccinerade!

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?