Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Gravida kvinnor och nyblivna mammor ger vård och bemötande gott betyg

Gravida kvinnor och nyblivna mammor ger vård och bemötande gott betyg

722 kvinnor hittills i Region Värmland har genom Graviditetsenkäten delat med sig av erfarenheter från barnmorskemottagningar och förlossningsvården – de allra flesta är nöjda.

Inom ramen för satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård erbjuds gravida kvinnor och nyblivna mammor att svara på Graviditetsenkäten. Under enkätens första fyra månader har nära 52 000 kvinnor i hela Sverige delat sina upplevelser. I Region Värmland har 722 kvinnor svarat på enkäten. En stor majoritet är mycket nöjda med både vård och bemötande.

Resultaten visar att de allra flesta kvinnor i Region Värmland som svarat på enkäten är trygga med vården under graviditet och tiden efter. 93 procent skulle rekommendera sin mödrahälsovård, och 92 procent förlossningsavdelningen, till någon annan som är gravid och ska föda barn.

- Det är första gången vi får kvinnornas röster, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Gjevert. Det är glädjande att många är nöjda med vården och bemötandet, men vi är inte framme än.

Resultaten visar också på möjligheter till förbättringar. Nästan genomgående i landet är det eftervården som kvinnorna är minst nöjda med och det gäller även för Region Värmland. Bara 49 procent anser att de fick tillräckligt med information om återhämtningen efter förlossningen.

- Tillsammans med kvinnosjukvården har vi sedan tidigare identifierat eftervården som ett utvecklingsområde, säger Monica Hammar, verksamhetschef barn-, unga och familjehälsa. Inom mödrahälsovården planerades till exempel för att starta gemensamt hembesök barnhälsovårdssjuksköterska och barnmorska, men där satte pandemin käppar i hjulen.

Inom regeringssatsningen är ett innovationsteam igång för att skapa trygghet för den nyblivna familjen den första tiden efter förlossningen.

Nationella resultat

Sveriges Kommuner och Regioner har gjort en sammanställning över enkätens nationella resultat hittills. Där kan man se att 9 av 10 kvinnor kan tänka sig att rekommendera sin barnmorskemottagning och sin förlossningsavdelning till någon annan som är gravid eller ska föda barn. Lika många har känt sig trygga och bemötta med respekt och värdighet. De allra flesta tycker också att barnmorskan var närvarande i förlossningsrummet i den utsträckning man önskade.

Graviditetsenkäten genomförs som en del i överenskommelsen mellan SKR och regeringen om en satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa. Enkäten skickas ut kontinuerligt till och med december 2022.

Kontakt: Monica Hammar, verksamhetschef område barn, unga och familjehälsa, telefon 072-468 41 89, tillgänglig efter kl 16 den 15 juni. 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?