Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Nya parkeringshuset vid Centralsjukhuset invigt

Regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson invigde det nya parkeringshuset genom att premiärparkera. Med vid invigningen var även Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör, Annette Andersson, chef för Regionfastigheter, Daniel Lind, platschef på entreprenören Byggdialog, Frida Wigenstam, projektledare från Regionfastigheter, Alexandra Sterner, projektledare för Byggdialog, samt Robin Nilsson, platschef för Apcoa, leverantör av parkeringssystemet.

Nya parkeringshuset vid Centralsjukhuset invigt

Ett nytt parkeringshus med 375 platser invigdes under onsdagen vid Centralsjukhuset i Karlstad.
– Jätteroligt att äntligen kunna öppna, säger projektledare Frida Wigenstam från Regionfastigheter.

Utökade parkeringsytor vid Centralsjukhuset är ett ämne som engagerar såväl besökare som medarbetare. För några år sedan initierade Region Värmland en parkeringsutredning som legat till grund för dagens parkeringshus.

– Eftersom vi redan bebyggt nästan all mark som vi har på vår tomt insåg vi att bästa alternativet är att bygga på höjden. Vi tittade på olika placeringar och kom fram till att det bästa är vid huvudentrén eftersom fokus legat på att öka antalet besöksparkeringar, säger Frida Wigenstam.

Spaden sattes i marken för ett år sedan och det färdiga huset har 375 parkeringsplatser fördelade på fem våningsplan har. Platserna är avsedda för både besökare och medarbetare, och in- och utpassering sköts via ett automatiskt system där en kamera läser av fordonets registreringsskylt. Betalning kan göras på flera sätt, till exempel via betalautomat eller app och för medarbetare gäller en särskild personaltaxa.

Huset består av betongmoduler som kan monteras ned förhållandevis enkelt. Väggarna är gjorda av cortenplåt, en tålig plåtsort med vackert rostmatt ytfinish, som harmonierar väl med väggutsmyckningarna gjorda av konstnären Michael Johansson.
– Vi har haft dialog med Karlstads kommun för att parkeringshuset ska smälta in så bra som möjligt i sin omgivning.
Den första att parkera i huset var regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson som i och med premiärparkeringen också förrättade invigning av parkeringshuset.
– Redan när jag kom in i politiken på dåvarande landstingstiden pratade man om fler parkeringar. Det har varit en lång process, men det är väldigt efterlängtat och väldigt stort, säger han.

Parkeringsområdet kommer utvecklas ytterligare

Även om parkeringshuset fyller ett stort behov är fortsatt utveckling av parkeringarna runt Centralsjukhuset en pågående fråga.

– Vi arbetar för att tillgängliggöra så många platser vi kan. Vi har förberett för laddstolpar, men de vill vi sätta utomhus så att de är synliga, och vi prioriterar fler handikapplatser och angörningar. I det stora projektet med att bygga ut hela sjukhuset har vi inkluderat ytterligare ett parkeringshus, men det är några år framåt, säger Annette Andersson, chef för Regionfastigheter.

Ny vårdbyggnad uppförs vid Centralsjukhuset

Att parkeringshuset öppnat är särskilt viktigt då arbetet med att utöka Centralsjukhuset med en ny vårdbyggnad inleds inom kort. Byggnaden kommer att uppföras på parkeringsytan som är rakt framför infarten till parkeringsområdet och under förberedelsearbetet kommer vissa parkeringsytor att stängas av och vägar samt gång- och cykelstråk kommer att ledas om.
Det tre våningar höga huset är klart nästa höst och då flyttar kirurgen in med tre vårdavdelningar med 26 vårdplatser vardera.

– Jag beklagar att våra patienter och besökare kommer få det lite rotigt på parkeringsområdet under ett tag framöver. Men den nya byggnaden är en nödvändig förbättring då befintliga lokaler inte håller tillräcklig standard för att bedriva en vård där vi kan hålla avstånd mellan patienter och inte lägga för många på samma rum. Det har vi sett under pandemin, säger Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör.
– Samtidigt är det en unik möjlighet att testa ny teknologi och nya arbetssätt innan vi börjar med den stora ombyggnationen. Så även om det kommer att bli rotigt kommer vi kunna ge våra patienter en bättre vård på sikt.

Läs mer om parkering vid Centralsjukhuset i Karlstad.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?