Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Trafikverket föreslår stora förbättringar på Värmlandsbanan

Trafikverket föreslår stora förbättringar på Värmlandsbanan

Trafikverkets utredning om dubbelspår på Värmlandsbanan är klar. Syftet med utredningen är att föreslå åtgärder som stärker järnvägens konkurrenskraft, gör den till ett attraktivare transportmedel och förkortar restiden mellan Stockholm och Oslo till under tre timmar.

Värmlandsbanan är Sveriges högst trafikerade enkelspåriga bana och en betydande del av stråket mellan Oslo och Stockholm. Det skapar problem med framkomligheten samtidigt som efterfrågan på pendlingsmöjligheter och godstransporter ökar.

För att komma till rätta med dessa problem krävs både att man bygger dubbelspår på långa sträckor och att man gör åtgärder för att höja kapaciteten. Ett av målen är att få ned restiden mellan Stockholm och Oslo till under tre timmar.

Flera åtgärder föreslås

I sin utredning föreslår Trafikverket ett antal åtgärder. Åtgärderna består till största delen av dubbelspår mellan Kil och Kristinehamn men även mötesstationer mellan Kil–Charlottenberg.

– Om den här föreslagna satsningen på dubbelspår kommer med i den nationella planen för infrastruktur så är det riktigt bra för Värmland och något vi har arbetat för i många år. På kort sikt skulle det innebära förbättrad kapacitet för person- och godstransporter och på längre sikt bättre tillgänglighet till Oslo, Stockholm och övriga Mellansverige genom kortare restider, säger Stina Höök (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Förslaget förväntas ge flera fördelar

Utredningen berör också framtida anslutningspunkter till en ny järnväg över gränsen mellan Sverige och Norge och till Nobelbanan mellan Örebro och Kristinehamn.

Förutom ökad kapacitet och kortare restider förväntas förslaget bland annat ge ökad turtäthet, höjd hastighet, överflyttning av transporter till järnväg, ökad trafiksäkerhet och utrymme för fler gods- och persontåg.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?