Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Demokratin 100 år

Demokratin 100 år

I år är det 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige. År 1921 fick både män och kvinnor rösta i val till riksdagen. Detta är väl värt att fira tycker Region Värmland, som tillsammans med Länsstyrelsen i Värmland och länets 16 kommuner uppmärksammar demokratin under en vecka.

Demokrativeckan pågår mellan den 20 - 27 september och är en manifestation som Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland och länets 16 kommuner gör tillsammans. Under veckan ska demokrati och mänskliga rättigheter uppmärksammas på teman som på olika sätt rör och berör länets invånare. Region Värmland bidrar med aktiviteter inom områden som barnrätt, funktionsrätt, kultur, jämställdhet, mänskliga rättigheter, miljö, civilsamhällets roll för demokrati och tillit, med flera.

Jane Larsson

Jane Larsson, ordförande i regionfullmäktige och i demokratiberedningen.

– Behovet av att arbeta med demokratifrågor får aldrig tas för givet eller glömmas bort och därför tycker vi att det är viktigt och bra att Region Värmland satsar på demokrativeckan. Vår förhoppning är att den blir startskottet för intensiva diskussioner om vår demokrati, säger Jane Larsson som är ordförande i regionfullmäktige och i demokratiberedningen.

Under demokrativeckan kommer det att arrangeras föreläsningar och samtal om demokratins betydelse runt om i länet. Merparten av dessa kommer att ske digitalt på grund av restriktionerna gällande coronapandemin.

Program med alla aktiviteter finns på demokrativarmland.se. Där finns även mer information om veckan med länkar och tips på läsning.

– Vi vill under demokrativeckan ta tillfället i akt och få invånarna i Värmland att tänka på och prata om demokrati, vad demokrati är och varför det är viktigt att värna den, säger Jane Larsson.

Fakta

Demokrativeckan – del i nationell satsning

I samband med att demokratin i Sverige fyller 100 år 2021 genomför regeringen en nationell satsning för att uppmärksamma det demokratiska styrelseskicket och för att stärka demokratin för framtiden. Inom ramen för satsningen genomförs demokratifrämjande aktiviteter i hela landet och demokrativeckan är en del i satsningen.

Demokratiberedningen

Regionfullmäktige har en beredning som arbetar med demokrati- och inflytandefrågor. Det är Demokratiberedningen som har uppdraget att verka för genomförandet av demokrativeckan för Region Värmlands del.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?