Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Fler grupper kommer att erbjudas en tredje dos vaccin

Personer som är 65 år eller äldre kommer att erbjudas en tredje dos vaccin mot covid-19.

Fler grupper kommer att erbjudas en tredje dos vaccin

Personer som är 65 år eller äldre kommer att erbjudas en tredje dos vaccin mot covid-19. Region Värmland planerar arbetet och återkommer med ytterligare information.

Hittills har erbjudandet om en tredje vaccindos gått till personer som är 80 år eller äldre eller yngre personer som har hemtjänst eller hemsjukvård. Under onsdagen meddelade Folkhälsomyndigheten att även personer som är 65 år eller äldre, samt personer som arbetar inom hemsjukvård och hemtjänst, ska erbjudas en påfyllnadsdos.

Den tredje vaccindosen mot covid-19 ska tas efter att det gått minst sex månader från dos 2. Parallellt med den tredje vaccindosen planerar Region Värmland att erbjuda alla som är 65 år eller äldre vaccination mot säsongsinfluensan.

– Vi strävar efter att kunna ge så många som möjligt båda vaccinationerna vid samma tillfälle, om man själv önskar det. Vaccinationsarbetet kommer främst att skötas vid regionens vaccinationsmottagningar och precis som tidigare kommer vi att släppa på grupper baserade på åldersintervall, säger vaccinationssamordnare Anders Nordmark.

Planeringen för det fortsatta vaccinationsarbetet pågår och Region Värmland kommer successivt att erbjuda tider till alla berörda.

– En turordning för tidsbokning kommer att tas fram. Mer information om vem som erbjuds boka tid, och när, kommer att komma, säger vaccinationssamordnare Anders Nordmark.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

På 1177.se kan du läsa mer om vaccinationen mot covid-19

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?