Region Värmland logga

Cecilia Laurell Wahlberg berättar att gamla och överblivna läkemedel ska lämnas till apotek. Men allt som är köpt på apotek ska inte lämnas in där.

Lämna in gamla läkemedel på apotek

Gamla och överblivna läkemedel ska lämnas in på apotek. Då minskar både risken att obehöriga får tag på dem och att naturen tar skada.

Just nu pågår kampanjen Rädda liv och miljö. På olika sätt berättar vi om vikten av att lämna in gamla och överblivna läkemedel på apotek. Cecilia Laurell Wahlberg är apotekare och apotekschef på ett av apoteken i Karlstad och kan berätta om inlämning på apotek.

Vilka läkemedel ska vi lämna in på apotek?

– De allra flesta läkemedel ska du lämna in till apotek. Det bästa är att lägga läkemedlen i en genomskinlig påse. Du kan få en gratis på valfritt apotek. Sortera sen läkemedlen hemma. I påsen lägger du tabletter, gärna lösa utan burk. Du lägger också i flaskor med flytande medicin. Om du har tablettkartor med tabletter i tar du ur kartorna ur kartongen men behöver inte trycka ut tabletterna.

– Kartonger lägger du i kartongåtervinningen och burkar i glas- eller plaståtervinningen. Om du vill kan du riva av etiketterna med ditt namn, så ser ingen vilken medicin som du använt.

Vad ska man göra med tuber?
– Tuber, inhalatorer och plåster med läkemedel lägger du i påsen. Om tuben är helt tom kan du lämna den för metall- eller plaståtervinning.

Ibland kan man ju ha sprutor hemma, hur gör man då?
– De flesta kommuner har avtal med apotek, så du kan hämta och lämna kanylbehållare där. Kolla med ditt apotek vad som gäller i din kommun. Plastdelar och tomma sprutor utan kanyl lägger du i hushållssoporna. Sprutor som har rester av läkemedel kvar lägger du i påsen.

Finns det några läkemedel som inte ska lämnas till apotek?
– Ja, och allt som är köpt på apotek ska inte lämnas in på apotek. Cytostatika och termometrar räknas som farligt avfall och ska lämnas vid en återvinningscentral. Det gäller även sånt som myggmedel och de flesta solskyddsmedel.

Vad händer med läkemedlen som lämnas in på apotek?
– Vi förvarar dem säkert i slutna kärl innan vi skickar dem som destruktionsavfall med samma bil som levererar läkemedel till oss. Det sker varje dag. Destruktionsavfallet transporteras till en särskild avfallsanläggning som har tillstånd att bränna läkemedelsavfall. Där bränns det i extra hög temperatur. På så sätt minskar risken för förgiftning och för att rester kommer ut i naturen.

Mer information om varför du ska lämna in läkemedel på apotek och om hur du gör finns på regionvarmland.se/raddalivochmiljo.

Sidan uppdaterad