Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Nu kan personer med risk för svår covid-19-sjukdom boka tid för påfyllnadsdos

Nu kan personer med risk för svår covid-19-sjukdom boka tid för påfyllnadsdos

Nu erbjuds ett förstärkt skydd i form av påfyllnadsdos även till personer med risk för svår covid-19-sjukdom. De som också har ökad risk för svår influensasjukdom rekommenderas att boka båda vaccinen vid samma tillfälle.

Vaccinationerna pågår för fullt i länet. Av alla som är 65 år eller äldre i Värmland har 78% redan vaccinerat sig eller bokat en tid för vaccination med en påfyllandsdos.

– Vi kan redan nu kan erbjuda ett förstärkt skydd genom en påfyllnadsdos också till personer som tillhör en medicinsk riskgrupp för svår covid-19-sjukdom, säger tf verksamhetschef Cecilia Karlsson.

Boka genom att logga in på webbplatsen 1177.se

Tid bokas i första hand genom att logga in på webbplatsen 1177.se. Plats för vaccination väljs i samband med bokningen. Bokningsbara tider fylls på allt eftersom.

– Det finns vaccin och just nu har vi lediga tider på vaccinationsmottagningar i Torsby, Sunne, Hagfors och Kristinehamn. Om det inte finns lediga tider just när du försöker boka, logga in igen någon dag senare. Vi kommer att fylla på med fler tider, säger Cecilia Karlsson.

Det ska ha gått minst sex månader sedan den senaste dosen mot covid-19. För personer som är 65 år eller äldre ska det ha gått minst fem månader. De som också rekommenderas vaccin mot säsongsinfluensan kan boka tid för båda vaccinationerna vid samma tillfälle.

– Den som redan har en bokad tid för säsongsinfluensa behöver inte bokat om sin tid. Det går bra att komma och berätta på plats att du också önskar en påfyllnadsdos, säger Cecilia Karlsson.

Medicinska riskgrupper kan boka tid

Region Värmland följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och nästa grupp att erbjudas att boka tid för en påfyllnadsdos är personer som är 18 år och äldre med insatser enligt LSS, eller beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. Läs mer på Folkhälsomyndigheten.se för att se hela prioriteringsordningen.

Medicinska riskgrupper innefattar personer som är 18 år eller äldre och som löper större risk att bli allvarligt sjuka i covid-19. Till medicinsk riskgrupp hör:

 • Du som har en hjärt- och kärlsjukdom inklusive genomgången stroke eller du som har högt blodtryck och kontrolleras i sjukvården för detta.
 • Du som har en lungsjukdom såsom KOL och går på uppföljande kontroller i sjukvården.
 • Du som har svår och instabil astma och går på uppföljande kontroller i sjukvården eller har sökt vård akut för astma under det senaste året.
 • Du som har nedsatt lungfunktion eller ett tillstånd som innebär försämrad hostkraft. Hit räknas till exempel fetma med BMI över 40, neuromuskulära sjukdomar och flerfunktionshinder.
 • Du som har kronisk leversvikt eller njursvikt.
 • Du som har diabetes typ 1 eller typ 2.
 • Du som har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller en behandling och fått veta av sjukvården att du är särskilt infektionskänslig.
 • Du som bor med en person som har allvarligt nedsatt immunförsvar.
 • Du som är gravid och äldre än 35 år eller hade ett BMI över 30 vid inskrivning på barnmorskemottagningen
 • Du som har Downs syndrom.

Du som redan har fått en extrados på grund av kraftigt nedsatt immunförsvar ska inte boka en påfyllnadsdos nu.

Just nu erbjuds en påfyllnadsdos till dig som

 • är född 1956 eller tidigare.
 • bor på ett äldreboende.
 • har hemtjänst eller hemsjukvård.
 • arbetar på ett äldreboende, inom hemtjänsten eller inom hemsjukvården.
 • är 18 år eller äldre och tillhör en medicinsk riskgrupp.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?