Region Värmland logga

Vaccinbokning av påfyllnadsdos för personer med LSS-insatser och personlig assistans

I dag måndag öppnar bokningen för påfyllnadsdos vaccination med mot covid-19 för personer som omfattas av lagen om stöd och service, LSS, och personer med personlig assistans.

– Det man ska tänka på är att det ska ha gått minst sex månader från att man fick den andra dosen. Den som är 65 år eller äldre kan boka en tid för påfyllnadsdos tidigast fem månader efter den andra dosen, säger tf verksamhetschef Cecilia Karlsson.

Det finns tre sätt att ta reda på när den andra sprutan togs. Dels står det på det vaccinationskortet man fått i samband med vaccinationen. Det står också på covid-beviset som beställs på covidbevis.se. Man kan också logga in på 1177.se och se i sin journal när man fått de olika doserna.

Två doser vaccin ger ett mycket gott skydd mot sjukdom för de allra flesta, i upp till ett år. Men skyddseffekten avtar med tiden och mer hos äldre personer än hos yngre. Vaccinationserbjudandet om en påfyllnadsdos gäller nu personer som är 18 år och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans. Det gäller oavsett om insatserna ges av privat eller kommunal utförare.

Boka via 1177.se

Tid bokas i första hand genom att logga in på webbplatsen 1177.se. Plats för vaccination väljs i samband med bokningen. Bokningsbara tider fylls på allt eftersom.

– Vi påminner också de som redan bokat en tid att inte komma för tidigt till sin bokade tid. Det är många som ska få sin vaccination ungefär samtidigt och vi har redan utmaningar med köer så för att underlätta så ber vi om hjälp med detta, säger Cecilia Karlsson.

Just nu erbjuds en påfyllnadsdos till dig som

  • är född 1956 eller tidigare.
  • bor på ett äldreboende.
  • har hemtjänst eller hemsjukvård.
  • arbetar på ett äldreboende, inom hemtjänsten eller inom hemsjukvården.
  • är 18 år eller äldre och tillhör en medicinsk riskgrupp.
  • är 18 år eller äldre och har stöd enligt LSS eller har personlig assistans.

Sidan uppdaterad