Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Slutenvården gör tillfällig omprioritering

Slutenvården gör tillfällig omprioritering

Sjukhusvården i Region Värmland, framför allt vid Centralsjukhuset Karlstad, omprioriterar tillfälligt sin verksamhet och fokuserar på akut vård, cancervård och högt medicinskt prioriterad vård. Det kan innebära att viss planerad verksamhet kan komma att skjutas upp. Patienter som redan är inbokade och som nu får sitt besök eller sin operation framskjuten, kommer att kontaktas.

- Det finns flera orsaker till beslutet, säger Mikael Bergenheim, områdeschef område slutenvård. Dels behöver vi förbereda vården för en ökad belastning om smittspridningen av covid-19 fortsätter att öka, dels har vi redan idag svårt att hålla igång alla våra vårdplatser. Det beror på den utglesning av patienter som vi gör för att minska risken för smittspridning. Det har också att göra med svårigheter att bemanna då vi ser en kraftigt ökad korttidsfrånvaro på grund av covidsituationen. Vi har också haft svårigheter att rekrytera personal till vissa verksamheter.

Genom att minska den planerade verksamhet som kräver vårdplatser kommer behovet av vårdplatser att minska.

- Det här är en förändring som vi brukar göra exempelvis under sommarperioden, men på grund av den pressade situationen behöver vi göra det nu, inte minst för att klara jul- och nyårshelgerna, säger Mikael Bergenheim.

Väntetider

Omprioriteringen kan innebära att väntetiderna på akutmottagningarna riskerar att bli långa. Akutmottagningarna arbetar alltid efter medicinsk prioritering. Därför kommer patienter med tillstånd som är av lägre medicinsk prioritet att få vänta något längre.

Beslutet är tidsbegränsat och gäller till och med den 16 januari i första hand.


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?