Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Region Värmland startar pilotförsök med 30 timmars arbetsvecka

Region Värmland startar pilotförsök med 30 timmars arbetsvecka

Under våren planerar Region Värmland starta tre olika pilotförsök med 30-timmars arbetsvecka.
– Det känns roligt att vi äntligen kan genomföra de här försöken. Om vi ska vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att vi visar både i ord och handling att vi är en organisation som vågar pröva nya arbetsformer, säger Anna Hammar, oppositionsråd (V).

I samband med budgetrevideringen inför 2021 beslutade Värmlandssamverkan och Vänsterpartiet att genomföra utvärderingsbara försök med 30-timmarsvecka inom Region Värmland. Nu är tre olika pilotprojekt som bygger på att man jobbar 30 timmar i veckan med bibehållen lön, på gång.
Ett försök ska ske på akutmottagningen på Karlstads centralsjukhus där syftet är att bland annat testa en ny schemaläggningsmodell.

– Personalen där arbetar mycket obekväm arbetstid idag. Med den här modellen vill vi pröva om vi kan skapa större möjligheter till återhämtning, en jämnare förläggning av arbetstiden samt minska övertidsuttaget, säger Marianne Utterdahl, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (SIV).

Ett annat försök har redan påbörjats inom slutenvårdspsykiatrin i Karlstad. Där är en utmaning bland annat att rekrytera ny personal och bemanna kvällar och helger. Pilotförsöket handlar därför att se om det går att skapa tjänster med 30-timmarsvecka förlagd enbart till helger. Glenn Andersson som är skötare inom är en av dem som deltar.

– Jag är inne på min tredje vecka nu och tycker att det känns bra. Man får möjlighet till mer återhämtning och jag kan tänka mig att fortsätta när pilotprojektet är över, säger Glenn Andersson.

Ytterligare ett försök ska ske på Torsby och Arvika sjukhus. Där handlar det om att undersöka om medarbetare från och med 62 års ålder ökar förmågan att arbeta heltid till och med pensionsålder​n med 30-timmarsvecka.

–De tre pilotförsöken har lite olika inriktning och det ska bli spännande att följa dem och se vad vi kan dra för slutsatser inför framtiden, säger Fredrik Larsson, regionstyrelsens ordförande (M).

Starten är planerad under första kvartalet och de beräknas pågå i cirka sex månader eller längre om det krävs för att kunna göra en ordentlig utvärdering. ​Inför försöken har Region Värmland tecknat tidsbegränsade kollektivavtal med samtliga berörda fackförbund​.

– I och med pandemiläget har det varit svårt att planera och komma igång, men vi hoppas och tror att vi ska kunna genomföra det här nu enligt vår tidsplan, säger Josefine Ståhlberg, HR-direktör.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?