Region Värmland logga
Bild på prispall med pokaler.

Första regionen i landet att nå WHO:s vaccinationsmål på 75 procent för vaccintäckning mot säsongsinfluensan. - Ett kvitto på att vi har bra rutiner och ordentlig koll på vår data. Viktigast med bra resultat är förstås nyttan för värmlänningarna, säger Ingemar Hallén, biträdande smittskyddsläkare.

Bra samarbete ledde till högsta vaccinationstäckningen i Sverige

Region Värmland har som första region i landet nått Världshälsoorganisationen WHO:s vaccinationsmål på 75 procent för vaccintäckning mot säsongsinfluensan. Hemligheten? Samarbete!

– Samarbete har verkligen varit nyckeln i det här arbetet, både samarbete med kommunerna men också internt i regionen, säger Ingemar Hallén, biträdande smittskyddsläkare och får medhåll av Madelene Johanzon, områdeschef öppenvård.

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att 78 procent av invånarna i Region Värmland som är 65 år eller äldre nu tagit vaccin mot säsongsinfluensan. Det innebär alltså att Värmland är först i Sverige med att nå WHO:s mål på 75-procents vaccintäckningen mot influensa i den åldersgruppen.

Erbjudande om samvaccinering fick fler att ta influensavaccin

Då Region Värmland erbjöd samvaccinering, att man kunde få influensavaccin samtidigt som man fick vaccin mot covid-19, nåddes också fler av erbjudandet att ta säsongsinfluensavaccin.

– Jag tror det är en viktig framgångsfaktor, säger Madelene Johanzon.

Ingemar Hallén, biträdande smittskyddsläkare

Ingemar Hallén, biträdande smittskyddsläkare

Madelene Johanzon, områdeschef öppenvård

Madelene Johanzon, områdeschef öppenvård

Samverkan och teamarbete på olika nivåer, i stort och smått

En annan viktig orsak till Värmlands fina resultat ligger i en sedan länge upparbetad samverkan.

- Pandemiarbetet har handlat om ett riktigt teamarbete där vi kunde börja jobba direkt utan någon längre startsträcka, säger Madelene Johanzon. Vi har haft ett gott och brett samarbete i redan befintliga nätverk både internt och externt. Att vi känner och litar på varandra har verkligen varit en framgångsfaktor. Hade vi behövt starta från noll hade läget sett helt annorlunda ut.

Det handlar om ett brett och upparbetat samarbete mellan kommunerna, länsstyrelsen, smittskydd, allmänmedicin, slutenvården, kommunikationsavdelningen, Läkemedelscentrum men också med de många pensionerade sjuksköterskor som ställt upp och vaccinerat.

- Jag vill även nämna våra politiker som gett oss goda förutsättningar under hela arbetet med pandemin, där vaccinationen är en del, säger Madelene Johanzon.

- Ja samverkan är och har varit väldigt viktigt, säger Ingemar Hallén. Alla delar behövs och är involverade på olika sätt.

Bra, blev bättre som blev bäst!

Region Värmland har även tidigare år haft en hög vaccinationstäckning. Vid motsvarande mätning förra säsongen var siffran i den aktuella åldersgruppen 69 procent. Anledningen till att den i år blev 78 procent beror till stor del på faktorer som är kopplade till samarbete kring pandemin.

– Vi gjorde en ganska omfattande organisatorisk förändring inför vaccinationen kring covid-19, som vi höll kvar vid influensavaccineringen, säger Ingemar Hallén. Att skapa en sammanhållen struktur och organisation har gjort det lättare att styra och hålla i trådarna.

– Att få allmänheten att tänka ”nytt” och ta influensavaccin på en vaccinationsmottagning föll också väldigt väl ut. Det visade sig smidigast både organisatoriskt men också för allmänheten.

Positiv stämning smittar av sig

Både Madelene och Ingemar är glada och tacksamma över det gedigna arbete som skett ute på fältet i samband med covid- och influensavaccineringen.

- Det här visar att det går att förändra en så stor struktur till det bättre, säger Ingemar Hallén. Den organisatoriska förändringen har krävt mycket av personalen men det har hela tiden funnits mycket god vilja att hjälpa till. Den inställningen har varit rolig att se och den goda stämningen sprider sig också både bland personalen och de som vaccineras.

- Ja utan personalens fantastiska insatser hade detta inte gått, de har gjort ett enormt jobb som räddar liv, inflikar Madelene Johanzon.

Det är ingen tävling men… visst är det kul att vara bäst?

Region Värmland har haft ett långsiktigt mål att komma upp till WHO:s gräns på 75 procents vaccintäckning i den aktuella åldersgruppen. De senaste åren har Värmland, tillsammans med Jönköping och Kronberg, legat på stabila pallplatser.

- Det är klart att det är roligt att vara bäst, skrattar Ingemar, även om vi i många år legat högt upp i statistiken. Det är ett kvitto på att vi har bra rutiner och ordentlig koll på vår data och det är alltid positivt. Viktigast med bra resultat är förstås nyttan för värmlänningarna.

Ojämn vaccinationstäckning

Region Värmland erbjuder all personal säsongsinfluensavaccin och Ingemar uppmanar alla, särskilt vårdnära personal, att tacka ja till det erbjudandet.

- Det är en ojämn vaccinationstäckning bland vårdnära personal i hälso- och sjukvården och inom kommunal omsorg. Det råder ingen brist på vaccin så jag vill uppmana alla, särskilt vårdnära personal, att vaccinera sig även om den här influensasäsongen inte verkar bli så besvärlig som Folkhälsomyndigheten befarat. Omikron dominerar stort i stället. Det kan dock fortfarande komma en mindre våg av influensa eftersom vintern inte är slut.


Faktaruta

Statistiken från Folkhälsomyndigheten är preliminär och bygger på data från de tolv regioner som registrerar influensavaccinationerna på ett sätt som gör att de fortlöpande kan följa upp data om olika åldersgrupper. Men mätningen vid denna tidpunkt brukar enligt Folkhälsomyndigheten ge en bra fingervisning om säsongens vaccintäckning. Varje säsong görs tre insamlingar, den här är nummer två i raden.

Sidan uppdaterad