Region Värmland logga

Karlstadsbuss sticker ut i mätningarna och har för sjunde året i rad Sveriges nöjdaste kunder.

Värmland har Sveriges nöjdaste resenärer

Svensk kollektivtrafik konstaterar i sin nationella resvane- och attitydundersökning Kollektivtrafikbarometern 2021 att värmlänningarna är nöjdast i landet med sin kollektivtrafik.

Kollektivtrafiken i Värmland visar ett Nöjd Kund Index (NKI) på 79 procent, vilket är högst bland alla regioner i Sverige, och hela 83 procent av resenärerna var nöjda med sin senaste resa, även detta högst i Sverige.

– Man kan inte annat än känna en otrolig glädje och tacksamhet till våra resenärer när man ser det här resultatet. Det har varit ett tufft och utmanande år präglat av pandemi och våra resenärer som följt oss genom året har visat på både omtanke och förståelse, säger Mattias Bergh, trafikdirektör Region Värmland.

I Kollektivtrafikbarometern deltar slumpmässigt utvalda värmlänningar i åldern 15 till 85 år. Undersökningen pågår varje år under hela året och både resenärer och icke-resenärer deltar i undersökningen, ca 1200 respondenter var för Region Värmlands varumärken Karlstadsbuss och Värmlandstrafik.

Sjunde året i rad

Karlstadsbuss sticker ut i mätningarna och har för sjunde året i rad Sveriges nöjdaste kunder, med ett NKI på 84 procent (Region Värmland 79 procent och nationellt snitt 60 procent). Med nöjda menas de som gett betyget 4 eller 5 på en femgradig skala.

– Att så många Karlstadsbussresenärer uppskattar sin kollektivtrafik är i våra ögon det finaste betyget man kan få. Det är ju för resenärerna vi jobbar varje dag, säger Mathias Lindgren, trafikchef tätort Region Värmland.

Ett annorlunda år

2021 handlade för kollektivtrafiken mycket om trängselåtgärder, munskydd och stängda framdörrar. Viktiga åtgärder för att minska smittspridningen, men som också påverkade resandet, serviceutbudet och kontakten med resenärerna. 2021 handlade också om satsningar på trafiken mellan Hammarö och Karlstad samt spännande tester för framtidens kollektivtrafik, såsom on-demand-busstrafik i Säffle och Karlstad, lånecyklar vid stationerna i Arvika och Karlstad och cykelställ på linjebussarna längs med Klarälvsbanan.

– Nu gäller det att vårda det här förtroendet som värmlänningarna gett oss och mycket av det som vi gör vill vi göra ännu bättre, säger Markus Bergman trafikchef regionsbuss Region Värmland.
– Många förbättringar och satsningar pågår redan nu och mycket ser vi fram emot att kunna påbörja när samhället öppnar upp igen, fortsätter han.

Kollektivtrafikbarometern resultat visar att pandemin påverkat både resvanor och resenärernas attityder till kollektivtrafiken i Sverige.

– Kollektivtrafiken spelar en viktig roll för en hållbar utveckling. Det är väldigt roligt att resenärerna uppskattar vår värmländska kollektivtrafik, och genom att fortsätta utveckla den ska vi försöka locka ännu fler att välja kollektivtrafiken, säger Jesper Johansson (MP), kollektivtrafiknämndens ordförande i Region Värmland.

Om kollektivtrafikbarometern

Kollektivtrafikbarometern är en landsomfattande resvane- och attitydundersökning för landets regionala kollektivtrafikmyndigheter som samordnas av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Mätningarna har gjorts sedan 2001.

Undersökningen används som ett verktyg att följa ett mätbart och objektivt resultat för kundupplevd kvalitet på sin trafik, både lokalt och regionalt. Undersökningen sker löpande och med mixad metod (webb- och telefonintervjuer.

För 2021 besvarades frågorna av ca 88 000 slumpmässigt utvalda respondenter. Under 2021 deltog 22 organisationer i undersökningen, vilka representerar hela landet förutom Södermanland. Till kunder räknas de som reser med samhällsorganiserad kollektivtrafik minst en gång per månad.

Sidan uppdaterad