Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Sjukrese- och färdtjänstkunderna i Värmland är bland de nöjdaste i landet
Två servicebussar utanför Centralsjukhuset.

Sjukrese- och färdtjänstkunderna i Värmland är bland de nöjdaste i landet

När de nationella siffrorna för kundnöjdhet i servicetrafiken idag presenteras ligger Värmland i topp. Färdtjänsten och servicetrafiken inom Region Värmland visar höga siffor i samtliga kategorier och ligger över rikssnittet, som även det är högt.

Svensk Kollektivtrafiks stora nationella barometer ANBARO mäter den upplevda kvaliteten i den anropsstyrda trafiken, det vill säga färdtjänst och sjukresor. Summeringen av 2021 visar att hela 94 procent av kunderna i Värmland var nöjda med sin beställning och resa sammantaget (rikssnitt 92 procent). I HANBARO, som bedömer handläggningsförfarandet för färdtjänst och riksfärdtjänst, har Region Värmland högst resultat i hela landet.

– De här resultaten gör mig väldigt glad och det spelar stor roll för oss. Det är viktigt att våra kunder kan lita på oss i sin vardag och att vi gör den lättare. Mätningar som den här hjälper oss att bedöma vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre för våra kunder, förklarar Anders Wahlén som är servicetrafikchef på Region Värmland.

Region Värmland ansvarar för organiseringen av all servicetrafik i Värmland (Värmlandstrafik och färdtjänsten i Karlstad). Under 2021 genomfördes omkring 121 000 sjukresebokningar och 59 000 färdtjänstbokningar via Värmlandstrafik och 68 600 färdtjänstbokningar inom färdtjänsten i Karlstad.

– Det är väldigt roligt att kunderna uppskattar vår servicetrafik och att den fortsätter att bidra till en god livskvalitet för invånarna i Värmland, säger Jesper Johansson (MP), som är kollektivtrafiknämndens ordförande i Region Värmland.

Anbaro 2021 och Hanbaro 2021

Så här tycker de värmländska kunderna i Anbaro och Hanbaro 2021:


Värmland

Riket

NöjdhetNöjda med beställning och resa sammantaget

94 %

92 %

Nöjda med beställningen

93 %

91 %

Tycker att väntetiden vid beställning är rimlig

95 %

94 %

Nöjda med bemötandet vid telefonbeställning

95 %

94 %

Nöjda med förarens bemötande

94 %

93 %

Önskad avresetid

87 %

86 %

PunktlighetPunktlighet, kom fram i tid (inom 5 minuter)

96 %

96 %

Färdtjänstbedömning, sammanfattat betygNöjda med hela handläggningen, ansökan till beslut

93 % *

83 %

* Högst i landet.

(Med nöjda menas de som gett betyget ”bra” eller ”mycket bra” alternativt 4 eller 5 på en femgradig skala)

Vill bli landets bästa servicetrafik

Bakom de höga betygen i barometrarna ligger ett målmedvetet kvalitetsarbete för att skapa en så bra och smidig resa för kunden som möjligt. Detta i alla de tillfällen som kunden är i kontakt med servicetrafiken – från handläggare till beställningscentral och förare. Målet är att skapa landets bästa servicetrafik.

– Jag är stolt över alla medarbetare inom vår servicetrafik, som tillsammans erbjuder en uppskattad tjänst till de kunder som har störst behov av ett bra omhändertagande, säger Anders Wahlén.

Om Svensk Kollektivtrafiks mätning

Barometern för Anropsstyrd trafik (ANBARO) mäter resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan och är en löpande kvalitetsundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. Intervjuer genomförs dagligen året runt per telefon, dagen efter genomförd resa. Totalt täcker undersökningen närmare 90 procent av landets kommuner och 19 av Sveriges 21 län finns representerade i undersökningen. Kompletteringen HANBARO mäter upplevd kvalitet på handläggningsförfarandet för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?