Region Värmland logga

Krafttag för arbetsmiljön

Arbetsbelastning och arbetsmiljö lyfts fram som två av de viktigaste faktorerna till varför en del medarbetare väljer att lämna arbetet på sjukhusens vårdavdelningar. Med den nu beslutade beräkningsmodellen för bemanning och budget har en pusselbit fallit på plats för att på allvar kunna påverka det som är viktigt för medarbetare.

Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör, kommenterar arbetet:

- Vi ser återigen att när vi arbetar tillsammans över hela organisationen och visar hänsyn till varandras olika arbetsområden genererar det ett bättre resultat. När allas synpunkter och förutsättningar tas med i arbetet från start får vi de bästa synergierna.

- Det är ju först när det kommer fler medarbetare runt vårdplatserna som det verkligen blir skillnad, fortsätter Lena Gjevert. Men nu finns förutsättningarna att på allvar förbättra arbetsbelastning och arbetsmiljö. Jag vill passa på att tacka den arbetsgrupp med Anders Karlsson, verksamhetschef ortopedi, i spetsen för att ha rott det här arbetet i land och för det förtroende som visats för förändringen både hos regionledning och ända upp i den politiska ledningen.

Fler medarbetare runt varje säng

Den beräkningsmodell för bemanning och budget som nu är beslutad är ett instrument för att fördela budget utifrån antalet vårdplatser och den bemanning som krävs runt vårdplatsen. Med modellen följer en standardisering av bemanningen. Modellen tar hänsyn till faktorer som tar tid från patientarbetet till exempel inskolning av nya medarbetare, handledning av studenter, utbildningar, utvecklings- och kvalitetsarbeten och kompenserar med ett högre bemanningstal. I praktiken innebär det att modellen tar höjd för en högre bemanning per vårdplats än idag.

God arbetsmiljö = god patientsäkerhet

Arbetsmiljö och patientsäkerhet går hand i hand. Med fler personer runt varje säng blir det fler som delar på arbetsuppgifterna. Genom att förbättra arbetsbelastningen och arbetsmiljön förväntas patientsäkerhet och vårdkvalitet följa samma utveckling.

- Min bedömning är att den förbättrade arbetsmiljön och minskade arbetsbelastningen kommer att förbättra vårdkvaliteten säger Mikael Bergenheim, områdeschef område slutenvård. Jag hoppas vi kommer se minskad förekomst av trycksår och fallolyckor - sådant som kräver täta kontroller och uppsikt av vårdteamet.

- Detta är ett av många pågående eller uppstartade utvecklingsarbeten i organisationen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Gjevert. Det är ett gott exempel på hur vi önskar att vi fortsätter arbeta med ständiga förbättringar i vardagen för alla medarbetare.

Sidan uppdaterad