Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Hållbar vårdcentral – en modell för att förbättra både hälsa och miljö

Hållbar vårdcentral – en modell för att förbättra både hälsa och miljö

Vårdcentralerna i Värmland står för en betydande del av regionens vård och har därför en stor påverkan på regionens klimatavtryck. Ett projekt har nu tagit fram en modell för att primärvården ska kunna leva upp till hållbarhetsmålen i Agenda 2030 – vi kallar det Hållbar vårdcentral.

Målet med Hållbar vårdcentral är att minska klimatavtrycket och öka hållbarheten på samtliga Region Värmlands vårdcentraler.

Hållbar utveckling handlar om att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att ha ett gott liv.

Hälsa, ekonomi och klimat hänger ihop

Sambanden mellan hälsa, ekonomi och klimat är starka. Ingen kan göra allt men alla kan göra något, framhåller Ulrika Nyhammar, distriktsläkare och hållbarhetsstrateg.

- De viktigaste åtgärderna för att minska klimatpåverkan bidrar också till bättre hälsa och minskade kostnader. På så sätt tjänar både vi och vårt klimat på en hållbar sjukvård, säger Ulrika.

Vad kännetecknar en Hållbar vårdcentral?

  • På den hållbara vårdcentralen prioriteras sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser.
  • Läkemedelsförskrivning följs upp och utvärderas regelbundet utifrån vad som är bäst både för patienten och miljön.
  • Distansmöten med patienter sker regelmässigt och digitala arbetsmöten är alltid förstahandsvalet.
  • Användningen av förbrukningsmaterial är minimal och restavfallet källsorteras, återanvänds eller återvinns.
  • Vårdcentralens lokaler liksom arbets-och tjänsteresorna har en låg energiförbrukning.

Kontakt

Många av förslagen i rapporten om Hållbar vårdcentral har pilottestats på vårdcentralen Eda och vårdcentralen Kronoparken. Nu är planen att modellen ska kunna införas, helt eller delvis, på de andra vårdcentralerna i Värmland.

Välkommen att kontakta oss som arbetar med Hållbar vårdcentral för mer information.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?