Region Värmland logga

Har du koll på vilka doser du rekommenderas? Läs mer vad som gäller och hur du gör för att vaccinera dig på webbplatsen 1177.se.

Har du koll på vilka doser du rekommenderas?

Smittspridningen i Värmland och Sverige minskar långsamt, men covid-19-pandemin pågår fortfarande. Har du koll på vilka vaccinationsdoser du rekommenderas?

På länets vaccinationsmottagningar vaccineras just nu framförallt personer som är 65 år eller äldre med den andra påfyllnadsdosen (dos 4). Fler än åtta av tio i åldersgruppen har nu vaccinerats.

– Vi vill påminna värmlänningarna om vilka doser de rekommenderas. Alla som är 18 år eller äldre rekommenderas tre doser vaccin mot covid-19, och alla 65 år eller äldre rekommenderas ytterligare en dos, säger verksamhetschef Birgitta Sahlström.

Saknar du en kallelse, välkommen att boka tid

I samband med erbjudandet som en andra påfyllnadsdos till alla som är 65 år eller äldre skickade Region Värmland kallelser till personer som är 70 år eller äldre. Personer som nu saknar en kallelse uppmanas nu att kontakta regionen för att själv boka en tid.

–Vi vill inte riskera att missa någon individ mer erbjudandet och därför uppmanar vi nu dig som mot förmodan inte blivit kontaktad för vaccination att kontakta oss för att boka en tid för vaccination, säger Birgitta Sahlström.

Personer med nedsatt immunförsvar

Fler grupper som rekommenderas en andra påfyllnadsdos är bland annat personer med Downs syndrom. Nytt för den här dosen var också att alla personer med måttligt nedsatt immunförsvar rekommenderas en dos.

– Du kan ha måttligt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller för att du använder ett läkemedel, till exempel om du har en autoimmun sjukdom och medicineras med läkemedel som påverkar immunförsvaret.

– Det är inte samma individer som exempelvis räknas som medicinska riskgrupper för influensa. Är du osäker på om du rekommenderas den andra på fyllnadsdosen så är du välkommen att kontakta vår tidsbokning för en läkarbedömning, säger Birgitta Sahlström.

Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar kallas om vanligt till regionens vaccinationsmottagningar för vaccination.

Rekommendationerna för höstens vaccinationer är klara

Folkhälsomyndigheten meddelade under tisdagen rekommendationerna för hösten vaccinering. De nya rekommendationerna gäller från den 1 september. Information om vad som kommer att gälla finns att läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats.

– Vi är igång med planeringsarbetet och vi kommer att berätta mer vad som gäller när det börjar närma sig. Än kan du inte boka en tid utifrån de nya rekommendationerna eftersom de börjar gälla från den första september i höst, säger Birgitta Sahlström.

Har du koll på doserna?

Hur många doser behöver jag?
Läs mer på 1177.se.

  • Följande rekommenderas en andra påfyllnadsdos, dos 4:
    Du som är 65 år eller äldre: Boka tid för vaccination på telefonnummer 010-831 80 70 eller boka direkt genom att logga in på webbplatsen 1177.se.
  • Det gäller också dig som är yngre och som har hemsjukvård eller hemtjänst. Det ska ha gått fyra månader sedan din senaste dos.
  • Du som har Downs syndrom kan boka en tid för vaccination tre månader efter din senaste dos.
  • Du som har måttligt nedsatt immunförsvar kan boka tid för vaccination tre månader efter din senaste dos. Det gäller dig som fyllt 18 år och till exempel har autoimmuna sjukdomar och medicineras med läkemedel som påverkar immunförsvaret. Det är inte samma som exempelvis är medicinska riskgrupper för influensa.
  • Du som har allvarlig immunbrist kommer som tidigare en kallelse med en bokad tid till vaccination.

Vad säger Folkhälsomyndigheten?
Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer från 1 september.

Sidan uppdaterad