Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Politisk styrgrupp för beroendevård byter namn

Politisk styrgrupp för beroendevård byter namn

Den politiska styrgrupp som arbetar med länets gemensamma utveckling kring beroendefrågor byter namn. Namnbytet grundar sig i att termen missbruk inte längre är en medicinsk diagnos. Gruppens nya namn är Styrgrupp för beroendefrågor i Värmland.

Grupperingen hette tidigare Styrgrupp för utveckling av missbruks- och beroendevården i Värmland och bakgrunden till namnbytet finns i samsjuklighetsutredningen* där begreppet missbruk ersätts med skadligt bruk. Anledningen är att termen missbruk inte längre är en medicinsk diagnos. Skadligt bruk innebär att en person använder alkohol, droger eller läkemedel som skadar individen fysisk eller psykiskt.

– Utifrån denna dialog kom vi i samråd fram till namnbytet, säger Marianne Utterdahl som är ordförande i den politiska styrgruppen. Förändringen av begreppet är ett viktigt steg mot en jämlik vård. Mycket av vårdbehoven beror på våra levnadsvanor, och det är viktigt att alla patienter får en tillgänglig, sammanhängande vård med hög kvalitét.

Samverkan över gränser

Den politiska styrgruppen arbetar med länets gemensamma utveckling av beroendefrågor inklusive skadligt bruk där länets kommuner genom Värmlands läns vårdförbund och Region Värmland är representerade. Styrgruppens uppdrag är att hålla sig a jour om länets gemensamma verksamheter kring exempelvis beroendecentrum, tillnyktringsenhet, sprututbytesverksamhet och Riddarnäset HVB hem samt ta initiativ i utvecklingsarbete.

– Samverkan över organisationsgränser är nödvändigt och en del i utvecklingen av den nära och personcentrerade vården, där individens behov är i fokus, säger Aina Wåhlund, ordförande i Värmlands läns vårdförbund. Vi utvecklar tillsammans en hel vårdkedja för personer med beroende och skadligt bruk. Ett viktigt arbete som pågår och fortsatt utvecklas i den politiska styrgruppen.

Även den gruppering med tjänstepersoner från kommuner och regionen som jobbar med frågorna byter namn till Centrala ledningsgruppen för skadligt bruk och beroende.

*Samsjuklighetsutredningen

Utredningen beskriver samordnade insatser vid samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd. Här finns mer information (gov.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?