Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Regionen lyfter relationen med Norge under Almedalsveckan
Solnedgång över fjällen, gränsen mellan Sverige och Norge.

Den 5 juli kommer Region Värmland vara på plats i Almedalen för att prata om de möjligheter som finns över den svensk-norska gränsen.

Regionen lyfter relationen med Norge under Almedalsveckan

Region Värmland fortsätter att arbeta för att stärka relationerna mellan Sverige och Norge. Genom att bjuda in till ett seminarium under Almedalsveckan vill regionen föra samman personer som kan påverka för att underlätta för bland annat handeln och arbetspendlingen över gränsen.

När gränsen mellan Norge och Sverige stängdes under pandemin utmanades det gränsöverskridande arbetet och medförde stora konsekvenser för företag och personer som lever och verkar i gränsregionerna.

– De nya förutsättningarna har ökat behovet av kunskap och av dialog. Kunskap behövs för att lära oss mer och för att stå väl rustade inför nästa kris. Dialog behövs för att resonera om konsekvenserna av pandemin och för att diskutera framtida samarbeten, det är därför vi väljer att medverka under Almedalsveckan, säger Fredrik Larsson (M), regionstyrelsens ordförande.

Baseras på rapporten

Utgångspunkten för seminariet är den rapport som Region Värmland publicerade tidigare i år, “Sverige-Norge – Gränslösa möjligheter”. Syftet med rapporten är att den ska bidra till konkreta åtgärder.

– Under vårt seminarium sätter vi ljuset några av de här frågorna. Vi kommer att göra en kort presentation av rekommendationerna från rapporten och därefter kommer vår moderator leda ett samtal med en inbjuden panel, säger Peter Bäckstrand, regiondirektör.

Unik relation

Sverige och Norge delar Europas längsta landgräns som för de som lever och verkar i gränstrakterna inte utgör mer än ett streck på kartan. De ekonomiska relationerna mellan våra länder är omfattande. Besöksnäringen i våra respektive länder är beroende av varandra.

År 2019 utgjorde norska gäster den största gruppen internationella besökare i Sverige och svenskar den näst största i Norge. Gränshandeln omsatte samma år 27,9 miljarder kronor.

Samarbetar med Oslo-Stockholm 2.55 AB

Region Värmland är också med och driver frågan om en snabbare och bättre tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Regionens seminarium i Almedalen kommer därför arrangeras i anslutning till det seminarium som bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB arrangerar.

– Det finns ett betydande symbolvärde i att både Sverige och Norge investerar och bygger räls för bättre relationer mellan länderna. Genom att knyta ihop ländernas huvudstäder skapas även möjligheter att förena arbetet med gemensamma utmaningar inom områden som grön omställning och kompetensförsörjning med hållbara och långsiktiga lösningar, säger Fredrik Larsson.

Mer information

Sverige-Norge – gränslösa möjligheter att bli starkare tillsammans

Arrangör: Region Värmland

Tid: 5 juli, klockan 8.00–9.00.

Seminariet kommer både att livesändas och finnas tillgängligt i efterhand. Mer information om seminariet hittar du här.

Hur kan en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm bli verklighet?

Arrangör: Oslo-Stockholm 2.55 AB

Tid: 5 juli, klockan 9.00–10.45.

Seminariet kommer både att livesändas och finnas tillgängligt i efterhand. Mer information om seminariet hittar du här.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?