Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Behandlings- och samtalsmottagningen invigd – ökat stöd för våldsutsatta vuxna
Personal

Behandlings- och samtalsmottagningen invigdes den 1 september. Sex personer erbjuder våldsutsatta vuxna psykologisk behandling och samtalsstöd.

Behandlings- och samtalsmottagningen invigd – ökat stöd för våldsutsatta vuxna

– Det här är en glädjens dag och en solig och fin dag att inviga en sådan här verksamhet på, inledde regiondirektör Peter Bäckstrand invigningen. Tyvärr vaknar inte alla upp till en sådan verklighet och därför behövs Behandlings- och samtalsmottagningen.

Behandlings- och samtalsmottagningen riktar sig till alla vuxna som är eller har varit utsatta för någon typ av våld i nära relationer. Mottagningen erbjuder psykologisk behandling och samtalsstöd.

– Ett team på sex personer jobbar här, berättar enhetschef Christina Nylöw Sandh. Det är kuratorer, psykologer, psykoterapeuter och vårdadministratör med gedigen erfarenhet av frågorna. Det är roligt men också lite pirrigt att vi nu äntligen öppnar.

Anna och Carin

Det har varit intensiva veckor innan dagens invigning för Anna Sandberg och Carin Jonsson som jobbat med uppbyggnaden av Behandlings- och samtalsmottagningen.

Stort behov att möta upp

Upprinnelsen till mottagningen är en kombination av olika initiativ och styrning som synliggjort att hälso- och sjukvården behöver bli bättre både på att upptäcka och ta hand om våldsutsatta.

– Att snabbt få rätt vård och stöd kan minska lidande, ohälsa och utanförskapet betydligt. Det är även samhällsbesparande, säger Anna Sandberg, som tillsammans med Carin Jonsson, arbetat med uppstarten av mottagningen. ​

– Vi är idag bra på att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i det arbetet ställer vi frågor om våldsutsatthet. Med den nya mottagningen blir den nu också enkelt för personal som upptäcker våldsutsatthet att veta vart man ska lotsa patienter för hjälp. Tröskeln till mottagningen är låg och alla vuxna från 18 år och uppåt är välkomna, säger Monica Hammar, verksamhetschef.

Samverkan för att nå framgång

En gemensam nämnare under invigningstalen var vikten av samverkan är för att komma framåt.

– Frågan om våld i nära relation är inte en aktörs ansvar utan något vi gemensamt måste arbeta med, säger regiondirektör Peter Bäckstrand. Det visar förberedelsearbetet med mottagningen, där länets kommuner, länsstyrelsen, idéburna organisationer och målgruppen varit med och lämnat synpunkter.

Madelene Johanzon, områdeschef för öppenvården, poängterade också vikten av samverkan.

– Det här är ett jobb vi måste göra tillsammans. Det bästa hade varit om vi inte hade behövt ha en sådan här mottagning, säger hon. Men personer som utsätts för våld i nära relation finns överallt – det sker i alla åldrar, i alla samhällsskikt och mot både kvinnor och män.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Gjevert lyfte också vikten av att våga fråga i alla möten.
– Grattis till alla er som jobbat för detta och för att ni stått upp i det som är absolut viktigast – att våga fråga. Våld i nära relationer ökar historiskt sett när det blir tuffare tider och en sådan här verksamhet behövs verkligen. Jag är mäkta stolt över det vi fått till, tack till er!

Bandklippning

Marianne Utterdahl, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, flankerad av delar ur personalen på Behandlings- och samtalsmottagningen under bandklippningen.

Bred politisk enighet

Mottagningen har även föregåtts av ett brett stöd politiskt. Marianne Utterdahl (SIV) är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Det har varit en bred politisk enighet i beslutet om mottagningen och det finns ett stort engagemang i frågorna. Jag vill tacka alla som varit med och arbetat tillsammans och över gränserna här, till länsstyrelsen som är med och sponsrar men också tack till alla som kommer att besöka mottagningen i framtiden.

Ett särskilt tack riktades till Vänsterpartiet som lagt fram en motion inom temat och helt i linje med pågående arbete och även till samtliga partier som ställt sig bakom.

Avslutningsvis tackades projektledningen, Anna Sandberg och Carin Jonsson, som drivit arbetet med mottagningen under ett och ett halvt års tid.

– Ni har gjort ett fantastiskt arbete, ja ni har gjort allt - från organisationsplanering till att beställa gardiner. Ni lämnar nu en stor kunskapsbank att förvalta, tack! avslutade Monica Hammar.

Behandlings- och samtalsmottagningen

Behandlings- och samtalsmottagningen är en kostnadsfri hälso- och sjukvårdsverksamhet i Värmland som riktar sig till vuxna som är eller har varit utsatta för våld i nära relationer och som behöver vård för att må bättre.

Mottagningen erbjuder psykologisk behandling och samtalsstöd. På mottagningen jobbar kuratorer, psykologer, psykoterapeuter och vårdadministratör. Mottagningen ligger i Karlstad och har planerad verksamhet dagtid på vardagar.

Läs mer på 1177

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?