Region Värmland logga

Ny rekommendation om vaccination mot covid-19 för barn och unga från 1 november

Den allmänna rekommendationen från Folkhälsomyndigheten till grundfriska barn i åldrarna 12–17 år om att vaccinera sig mot covid-19 upphör efter den 31 oktober. Anledningen är den mycket låga risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19 hos barn och unga.

– Det innebär att vi inte kommer att vaccinera barn i åldern 12–17 år efter den 31 oktober. Det gäller både dos 1 och dos 2, säger Birgitta Sahlström som är tillförordnad verksamhetschef för vaccination Värmland.

– Anledningen är att man har sett att sjukdomen blir allt lindrigare hos barn och unga som smittas av covid-19. Det betyder att det skydd som vaccinet ger inte längre behövs, det vill säga skydd mot allvarlig sjukdom och död.

Barn och unga med särskilda tillstånd och sjukdomar kan fortsatt rekommenderas att vaccinera sig från 5 år. Det är behandlande läkare som avgör om barnet behöver vaccinera sig.

Sidan uppdaterad