Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Influensasäsongen närmar sig och det är dags att boka tid för vaccination

Nu börjar tidsbokningen för de som rekommenderas att vaccinera sig mot influensa.

Influensasäsongen närmar sig och det är dags att boka tid för vaccination

Nu är det snart dags för årets vaccination mot influensa. Du som är 65 år eller äldre, är gravid, eller har ökad risk att bli allvarligt sjuk som följd av influensa rekommenderas vaccination. Även vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa rekommenderas vaccination.

Influensavirus förändras ständigt genom mutationer. Det finns också flera olika sorters influensa. Därför kan man drabbas av influensa många gånger under livet och det är också en anledning till att man måste vaccinera sig varje år för att få skydd.

– De senaste säsongerna har få personer haft influensa och det innebär att immuniteten i samhället är låg. Därför är det extra viktigt att du vaccinerar dig i år, säger Smittskyddsläkare Anna Skogstam.

Skydda dig själv och andra

Personer som har ökad risk att få allvarlig sjukdom eller avlida om de får influensa bör vaccinera sig mot säsongsinfluensa varje år. Förutom ålder är vissa kroniska sjukdomar och tillstånd samt graviditet riskfaktorer för svår influensa. Det är särskilt viktigt under pågående pandemi att uppnå en hög vaccinationstäckning mot influensa bland personer i riskgrupp samt vård- och omsorgspersonal. Syftet är att skydda personer som riskerar allvarlig sjukdom på grund av influensainfektion.

– Du vaccinerar dig i första hand för din egen skull, men även för att skydda personer i din närhet som kan vara sårbara och som riskerar allvarlig sjukdom på grund av influensa, säger Anna Skogstam.

Viktigt att vårdnära personal vaccinerar sig

Även vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa rekommenderas vaccination. I år är Folkhälsomyndigheten tydligare i sina rekommendationer till den gruppen.

– Du som arbetar nära sköra patienter och omsorgstagare rekommenderas att vaccinera för att skydda dem, säger Anna Skogstam.

De flesta som insjuknar i influensa är inte vaccinerade. Om du som är vaccinerad ändå blir sjuk i influensa får du oftast en lindrigare sjukdom.

Vaccinationen startar den 8 november

Vaccinationen startar från den 8 november på länets vaccinationsmottagningar. Tidsbokningen öppnar den 25 oktober. Du kan då boka digitalt och genom att ringa tidsbokningen på telefon.

– Vi fortsätter att vaccinera på våra vaccinationsmottagningar och vi ser fram emot årets insats för att hindra smittspridning och lidande till följderna av influensasjukdom i den här gruppen, säger verksamhetschef Birgitta Sahlström.

Kan jag ta flera vaccin samtidigt?

Den som ännu inte tagit höstens dos mot covid-19 kan även göra det vid samma tillfälle som vaccination mot influensa. Om du vill ha båda vaccinen bokar du en tid för vacciantion mot influensa, du behöver då inte boka två tider för vaccination.

I år erbjuds även vaccination mot pneumokocker till personer som är 65 år eller äldre. Pneumokocker är bakterier som kan orsaka allvarliga infektioner som lunginflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. För de allra flesta räcker det med en dos vaccin. Du erbjuds vaccinationen vid samma tillfälle som du ska vaccineras mot influensa och behöver inte boka särskild tid för det. Observera att du bara kan vaccinera dig med två vaccin vid samma tillfälle.

Läs mer om vaccination mot pneumokocker (1177.se)

Ska jag boka tid för vaccination mot influensa?

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?