Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Bild på samamning har väckt uppmärksamhet

Bild på samamning har väckt uppmärksamhet

Under den senaste veckan har det blivit stor uppståndelse kring ett inlägg på Region Värmlands Instagramkonto. Syftet var att höja kunskapen om igångsatt amning och samamning. Inlägget har mötts av både kritik och beröm.

Region Värmlands Instagramkonto är ett så kallat stafettkonto. Det innebär att olika verksamheter turas om att ansvara för innehållet under en vecka. För två veckor sedan var det arbetsgruppen Livets tråd som hade kontot och de satte fokus på amning eftersom det var Nordiska amningsveckan. En rad inlägg publicerades för att öka kunskapen om amning på olika sätt och sista inlägget som publicerades handlade om igångsatt amning och samamning.

Bilden som illustrerar samamning i inlägget har fått stor uppmärksamhet och många har uttryckt kritik i kommentarsfältet. På den tecknade bilden som ingår i ett utbildningsmaterial från RFSL ser man tre personer i en sjukhusmiljö, där en person ligger i en säng med ett spädbarn på bröstet och en person sitter upp och har en mjölkpump. Den tredje personen är en vårdmedarbetare som frågar vem det är som ska amma. På bilden räcker båda personerna upp handen.

– Syftet med inlägget är att öka kunskapen om samamning. Det är en liten grupp det handlar om i det här fallet, men vårdens uppdrag är att jobba jämlikt och då behöver vi även uppmärksamma frågor som är aktuella för mindre grupper, säger Nina Stanizewski som är barnmorska på förlossningsavdelningen.

Både ris och ros

Inlägget har i skrivande stund närmare 2 290 kommentarer och har gillats över 2 700 gånger. Kritikerna menar att bilden är för politiskt korrekt och många har också missuppfattat vad illustrationen egentligen föreställer. Många har tolkat bilden som att den ena av personerna som ska amma är en man. Det finns samtidigt många som har tagit inlägget och illustrationen i försvar. De menar att det är bra att Region Värmland informerar om samamning.

– Det är ett ganska tufft klimat i sociala medier i dag. Ofta har de som framför kritik ett högt tonläge i debatten och det skapar en dålig stämning. Även om många har varit kritiska i kommentarsfälten har också många tyckt att vi är modiga som tar ställning för jämlikhet och allas likas värde på det här sättet, säger Hedvig Bergenheim, kommunikationsdirektör.

Region Värmland finns, utöver Instagram, också på Facebook och LinkedIn. Kommunikationsavdelningen har uppsikt över alla Region Värmlands konton i sociala medier och modererar kommentarsfälten på vardagar. Kommentarer med innehåll som strider mot lagstiftningen plockas bort.

– Det är många som har haft åsikter om bilden i anslutning till inlägget och även haft åsikter om annat i kommentarsfältet. Vi har gjort bedömningen att kommentarerna inte har brottsligt innehåll och därför har de fått vara kvar. Vi har dock anmält ett antal kommentarer till Instagram och förväntar oss att de gör en bedömning utifrån sitt regelverk, säger Hedvig Bergenheim.


Fakta – Livets tråd

Livets tråd är en arbetsgrupp med representanter från hela vårdkedjan. Gruppen arbetar med omvårdnadsfrågor för att underlätta samarbetat mellan olika vårdgivare som möter den blivande och nyblivna familjen. Arbetsgruppen ska bland annat verka för metodutveckling, utbildning och utvärdering i framförallt amningsfrågor för all personal i hela vårdkedjan och verka för att en gemensam amningspolicy hålls aktuell.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?