Region Värmland logga

Rapporten visar att företag i Arvika har haft den bästa lönsamheten under 2015–2020.

Ny rapport visar att näringslivet i Värmland fortsätter att växa

Tillsammans med analysföretaget Dun & Bradstreet har Region Värmland tagit fram en ny näringslivsanalys över Värmland.
– Vi måste fortsätta att stärka konkurrenskraften i Värmland och vi behöver analysera nuläget för att kunna göra rätt insatser för framtiden. Det är därför som vi har tagit fram den här rapporten, säger Stina Höök (M), ordförande för regionala utvecklingsnämnden.

Analysen kartlägger näringslivets utveckling i Värmland 2015–2020 och har bland annat fokuserat på hur kommunernas ser näringsliv ut, hur Värmland står sig mot övriga Sverige och vilka branscher som växer.

I analysen kan vi bland annat se att:

  • Näringslivet i Värmland växer och är lönsamt.
  • Värmland står sig bra i relation mot till exempel Örebro och Dalarna.
  • Företag i Arvika har haft bäst lönsamhet under perioden.
  • IT-branschen växer snabbast i antal anställda.

– Det finns mycket positivt i analysen, men vi ser också en del utmaningar. Bland annat så har Värmland en större andel branscher som krymper om vi jämför med övriga Sverige. Här behöver vi tänka nytt och se över hur vi kan hjälpa företagen med sin utveckling, säger Stina Höök.

Prioriterat område i Värmlandsstrategin

Att stärka konkurrenskraften är ett av fyra prioriterade områden som lyfts fram i länets regionala utvecklingsstrategi, Värmlandsstrategin 2040.

– Med starka företag och investeringar i regionen stärker vi vår utvecklingskraft och använder våra ledande spetskompetenser och starka samarbeten för att möjliggöra ett attraktivt näringslivsklimat, säger Sandra Svennberg, enhetschef regional utveckling.

Behöver göra bra saker tillsammans

Syftet med analysen är att skapa goda förutsättningar för näringslivet genom att bidra till en gemensam bild för att sedan lättare kunna omhänderta utmaningar och styrkor tillsammans.

– Det vi mäter kan vi förstå och det vi förstår kan vi förändra. Men vi kan inte stärka det värmländska näringslivet om vi inte gör det tillsammans, vi behöver kroka arm och göra bra saker tillsammans, säger Stina Höök.

Läs rapporten

Fakta

Analysen är baserad på årsredovisningar från aktiebolag. På grund av att det tar tid för Bolagsverket att registrera bolagens årsredovisningar är det därför inte möjligt att analysera nyare statistik än från 2020. Vi kan därför till exempel inte se hur hela pandemin och kriget i Ukraina har påverkat det värmländska näringslivet baserat på denna analys. Vill man veta mer om hur dessa kriser har påverkat näringslivet kan man därför behöva komplettera med annan statistik.

Sidan uppdaterad