Region Värmland logga

Energisituationen i Värmland
– vad kan vi göra på kort och lång sikt?

Den 28 november arrangerar Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland en regional energikonferens tillsammans med RISE och Glava Energy Center. Vi får en lägesbild över energisituationen, blickar in i framtiden och för ett resonemang kring möjliga åtgärder på kommunal och regional nivå.

Har vi el så att det räcker i Värmland och vad kan vi göra tillsammans för att uppnå ett hållbart energisystem på kort och lång sikt, är exempel på frågor som kommer att diskuteras under dagen. Det kommer att ges en lägesbild över energisituationen, hållas samtal om utmaningar och möjliga åtgärder på kommunal och regional nivå, samt en framtidsspaning.

Konferensen riktar sig mot beslutsfattare inom regional och kommunal nivå. Medverkar gör bland andra representanter från näringslivet, branschföretag, myndigheter, regionen och kommuner i Värmland. Moderator för konferensen är Maria Hollander, egenföretagare och tidigare VD för Paper Province.

Livesändning

Anmälan till konferensen är stängd, men på grund av att det är begränsat med antal platser kommer vi att sända en enklare sändning av konferensen via Teams för den som vill ta del av dagen.

Anmäl dig till anna.gardin@regionvarmland.se senast fredag 25 november klockan 12.00 för att få tillgång till länken.


Program

10.00 Landshövding Georg Andrén och regionstyrelsens ordförande Åsa Johansson (S) inleder

10.20 Energisituationen i Europa och Sverige – Hur påverkar det oss här i Värmland?

Stefan Ivarsson, enhetschef RISE Research Institute of Sweden

Henrik Bergström, samhällspolitisk chef Ellevio

Kristian Schoning, projektledare Energimyndigheten

Claes Pile, tillståndsansvarig i projekt Svenska Kraftnät

Anders Åkesson, elnätschef Karlstads El- och Stadsnät

Panelsamtal efter presentationerna

12.00 Lunchpaus

13.00 Har vi el så det räcker i Värmland?

Isac Myrén Andersson och David Olsson, projektledare Glava Energy Center

13.20 Den tunga transportsektorns energibehov i Värmland

Hampus Piehl och Gustav Green, forskare RISE

13.40 Planering för förnybar elproduktion

Britt-Marie Öjstrand, miljö- och byggchef i Årjängs kommun

Petter Wikström, samhällsplanerare Kristinehamns kommun

Ann-Kristine Johansson, projektledare Coompanion Värmland

14:10 Paus

14.40 Hinder och möjligheter för ett hållbart energisystem i Värmland

Magnus Nilsson, vd Glava Energy Center

14.55 Energibesparing, energieffektivisering, nätkapacitet samt förnybar elproduktion – Vad kan vi göra tillsammans för att uppnå ett hållbart energisystem i Värmland på kort och lång sikt?

Panelsamtal med representanter från region, kommun och näringsliv.

15.30 Landshövding Georg Andrén och regionstyrelsens ordförande Åsa Johansson (S) summerar dagen samt reflekterar kring nuläge och framtida behov

15.45 Dagen avslutas

Sidan uppdaterad