Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Nuläget i fokus när Värmlandsstrategin 2040 ska bli verklighet

Nuläget i fokus när Värmlandsstrategin 2040 ska bli verklighet

Nästa år startar Region Värmland en gemensam process kring genomförandet av Värmlandsstrategin 2040.
– Vi lägger pusslet tillsammans, för då blir det tydligt vilka bitar som saknas, säger Eleonore Åkerlund, regional utvecklingsdirektör på Region Värmland.

Region Värmland samordnar arbetet med den regionala utvecklingsstrategin, Värmlandsstrategin 2040. Enkelt förklarat handlar det om att hålla en tät dialog och få många aktörer att ta sig an gemensamma samhällsutmaningar. Exempelvis kompetensförsörjningsfrågan eller klimatfrågan i en kontext av stärkt tillväxt, konkurrenskraft och livskvalitet.

Värmlandsstrategin 2040 pekar ut fyra insatsområden att kraftsamla inom och ett antal mål att nå. Över 1000 personer var med och formade strategin som stod klar våren 2021.

– Nu går vi in i nästa fas i arbetet och det känns otroligt spännande. I samtal med bland annat kommuner, myndigheter och näringslivsorganisationer har vi landat i att uppföljning och lärande är viktiga delar i det gemensamma arbetet och att vi behöver mötas inom ramen för det, säger Eleonore Åkerlund.

Ny mötesstruktur och nytt arbetssätt

Region Värmland har skapat Värmlandsstrategins årshjul. Det består av tre årliga mötestillfällen som samlar det regionala ledarskapet – alltså regionen, Värmlands kommuner, länsstyrelsen, universitetet, idéburen sektor, kluster och näringslivsorganisationer och andra regionala aktörer. Första mötet 2023 sker den 13 januari och den gemensamma uppgiften är att identifiera Värmlands nuläge.

Anna-Karin Tollin, analytiker på Region Värmland, förklarar mer:

– Varje år följer vi upp Värmlandsstrategins indikatorer, men allt som görs syns inte i statistiken. Först när varje organisation delar uppföljningar och lärdomar kring olika planer, projekt och satsningar får vi en bild av Värmlands nuläge som kan tydliggöra var vi står, glapp och samarbetsmöjligheter i det regionala utvecklingsarbetet, säger hon och får medhåll av Eleonore Åkerlund.

– Vi lägger pusslet tillsammans, för då blir det tydligt vilka bitar som saknas och var vi ska lägga krutet framöver. Det här kräver en del förberedelser av deltagarna, men vi tror att det är rätt väg att gå, säger hon.

Beslutsfattare tar ut riktningen

Efter att Region Värmland sammanställt Värmlands nuläge baserat på arbetsmötet den 13 januari och uppföljningen av Värmlandsstrategins indikatorer är det dags för nästa steg. Den 23 mars träffas politiker, beslutsfattare och chefer för att diskutera en möjlig riktning framåt.

– Nulägesanalysen hjälper länets beslutsfattare att ta ut en klok riktning som rör hela Värmlands utveckling. Därför är det viktigt att vi gör det här år efter år – i ett kretslopp – och får möjlighet att lära och förfina processen allteftersom, säger Anna-Karin Tollin.

Konferens för gemensam utvecklingskraft

Varje höst avslutas årshjulet med Värmland 2040-konferensen. Tanken är att den ska skicka energi in arbetet med Värmlands utveckling och visa på lärdomar och framsteg. Vilket tema konferensen får påverkas av de två föregående mötena i årshjulet.

– Skriv upp den 29 september redan nu, det här ser vi verkligen fram emot, avslutar Anna-Karin Tollin.

Vill du och din organisation delta i Värmlandsstrategins årshjul?

Årshjulet 2023 (varmlandsstrategin.se)


Nyfiken på att veta mer?

Värmland 2040-konferensen hade premiär redan den här hösten, bland annat för att presentera årshjulet. Temat var: Redo för omställning? Se filmen som sammanfattar förläsarnas viktigaste budskap och vad några av deltagarna tog med sig hem.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?