Region Värmland logga

Sök i arkiven

Region Värmlands arkiv består av allmänna handlingar från Region Värmland och dess föregångare. Region Värmland har också övertagit de uppdrag som tidigare hanterades av Värmlandsarkiv.

I Region Värmlands arkiv finns bland annat äldre patientjournaler, intyg från folkhögskolor och politiska beslut. Genom avtal med Riksarkivet, Föreningen Värmlands Företagshistoria och flera värmländska kommuner förvaras också statligt, enskilt och kommunalt material.

Åtkomst och kopior

Du kan söka efter Region Värmlands förvarade arkiv i den nationella arkivdatabasen hos Riksarkivet (riksarkivet.se).

Region Värmlands arkiv

Du kan begära papperskopior på Region Värmlands arkiverade allmänna handlingar genom att kontakta Region Värmlands arkiv. Kostnaden för papperskopior hittar du i Region Värmlands avgiftshandbok. Det går också att besöka Arkivcentrum Värmland (arkivcentrumvarmland.se) för att läsa titta på originalen. Kontakta Region Värmlands arkiv innan besök som rör sekretessbelagda handlingar för att undvika väntetider.

Övriga arkiv

För att ta del av arkivhandlingar som Region Värmland förvarar åt andra kan du antingen begära ut dem via Riksarkivets webbformulär (riksarkivet.se) eller besöka Arkivcentrum Värmland (arkivcentrumvarmland.se). Kostnaden för papperskopior av dessa följer Riksarkivets avgiftslista (riksarkivet.se).

Du kan också söka bland värmländska fotografier i fotodatabasen Sofie.

Kontakta Region Värmlands arkiv

Telefon

Vardagar klockan 10.00-12.00: 010-833 11 50

E-post

arkivenheten@regionvarmland.se

Postadress

Arkivenheten Region Värmland
Box 475
651 11 Karlstad

Sidan uppdaterad