Region Värmland logga

Avsändare

Läs mer om Region Värmlands riktlinjer gällande avsändare.

När Region Värmland är huvudavsändare

Region Värmlands visuella riktlinjer tillämpas genomgående. Samarbetet uttrycks primärt i text som placeras i det vänstra nedre hörnet. En text som förklarar relationen mellan oss och våra samarbetspartner ska alltid finnas med, förslagsvis "I samarbete med".

Det kommer finnas tillfällen då vi istället för text exponerar vår partners logotyp. Dessa tillfällen är exempelvis när samarbetet stärker bilden av Region Värmland eller medför ökad nytta för vår målgrupp.

Partnerlogotypen ska då vara svart eller vit beroende på bakgrund och i cirka 70 procent av storlek på vår logotyp. Det går också bra att lägga partnerns logotyp eller namn på första eller sista sidan av en inlaga eller på baksidan av en produkt.

Samarbetspartner i typografi. Vid många samarbetspartner placeras de under Region Värmlands logotyp.

Avsändare vid likvärdig partner

När vi agerar som likvärdig partner bör någon ta rollen som huvudavsändare även om partnerna bidrar lika mycket till projektet. Detta för att förenkla för mottagaren och hålla nere kostnader för layoutarbete och kommunikationsinsatser.

Om ingen av partnernas varumärke får vara mer framträdande ska kommunikationsavdelningen kontaktas för beslut om ett nytt manér. Om möjligt bör vi undvika rollen som likvärdig avsändare för att:

  • Det är resurskrävande att skapa nya identiteter.
  • Det tar längre tid att arbeta upp kännedomen.
  • Det är svårt att vara konsekvent med avsändare och identitet genom alla kanaler.

Placering vid två likvärdiga avsändare.

Tänk på!

Alla mottagare av EU-finansierat stöd är skyldiga att informera allmänheten om att projektet är delfinansierat av Europeiska unionen. EU-logotypen ska användas i allt material som framställs för att informera om och/eller marknadsföra projektets verksamhet.

Läs mer om hur du använder EU-logotypen och vilka krav som gäller på tillväxtverkets hemsida.

Kontakta formgruppen@regionvarmland.se om du har några funderingar.

Sidan uppdaterad