Luppen

Luppen är ett verktyg för att hållbarhetssäkra underlag inför politiska beslut som fattas.

För att våra mål och ambitioner ska bli verklighet behöver hållbarhet genomsyra de beslut vi fattar och de planer vi upprättar. Ett stöd för detta är Luppen, ett verktyg för att hållbarhetssäkra regionens beslutsunderlag.

Formulärbaserat stöd

Luppen utgörs av ett formulärbaserat stöd för att väga in de tre hållbarhetsperspektiven: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Luppen pilottestas hösten 2021

Verktyget kommer inledningsvis att pilottestas av regionens kultur- och bildningsnämnd och dess handläggare med start under hösten 2021. På sikt kommer fler verksamheter att involveras, tanken är också att Luppen ska kunna användas i sammanhang som tjänstemannabeslut, start av nya projekt, avtalsskrivande, upphandlingar med mera.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen