Start / Om regionen / Om Region Värmland / Styrande dokument

Tidigare landstingsplaner

Här finns äldre landstingsplaner publicerade.

Landstingsplanen skulle se till att hela Landstinget i Värmland arbetade aktivt mot gemensamma mål, säkerställa en god och effektiv vård samt en hållbar ekonomisk hushållning.

Äldre landstingsplaner 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen