Region Värmland / Nyhetsarkiv / Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient fått för fördröjd diagnos och behandling.

En patient med symptom tydandes på diabetes sökte vårdcentral och skickades hem för provtagning dagen efter.
Ytterligare en dag senare, då provsvaren kom, skickades patienten till akuten och lades sedan in på grund av diabetes.

Anmälans diarienummer: HSN/192561

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen