Region Värmland / Nyhetsarkiv / Regionala aktörer kraftsamlar tillsammans

Regionala aktörer kraftsamlar tillsammans

På torsdagen träffades det nyinrättade regionala omställningsrådet i Värmland för första gången.– Det känns oerhört glädjande att samtliga slutit upp och valt att bli en del av rådet. Vi har ett viktigt arbete framför oss, säger Stina Höök.

Tidigare i vår tog Region Värmland, med anledning av coronapandemin, initiativ till att bilda ett regionalt omställningsråd i Värmland. Detta för att organisationer och myndigheter som arbetar med länets utveckling ska kunna kraftsamla tillsammans.

– Pandemin har inneburit att förändringar gått i rekordfart och den har framför allt påverkat arbetsmarknaden på ett sätt som innebär att vi behöver samlas och fundera över hur vi ska ta oss an framtiden. Vi villa göra saker i rätt tid och ligga steget före, säger Stina Höök (M), regionråd och ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.

Pandemin har påskyndat en utveckling som redan var på gång inom flera branscher. Ett exempel är den fysiska handeln som har dragits med lönsamhetsproblem och konkurrens från e-handeln. Ett annat är hur digitaliseringen inom offentlig och privat sektor har gått i rekordfart sedan pandemiutbrottet. Bland annat jobbar många nu på distans, politiska möten genomförs på nätet och från gymnasieskolan och uppåt i utbildningssystemet har man haft distansundervisning. Även inom för- och grundskola har denna utveckling varit tydlig.

Därför krävs ett målmedvetet arbete för att stärka innovation och nytänkande. Det kan handla om att bidra till att stärka företagens förnyelseförmåga, stöd i kompetensförsörjning och kompetensväxling av personal och att bidra till att offentliga systemet förbättrar sina förutsättningar att möta företagens behov. Här behövs alla goda krafter i ett gemensamt arbete. Alla behöver hitta sin roll och proaktivt bidra med kunskaper och erfarenheter.

– I det arbetet ska omställningsrådet vara ett stöd. Vi har förändrat vårt sätt att bete oss under pandemin. Hur det kommer att påverka samhället när saker och ting återgår till det normala är det svårt att sia om, men tillsammans kan vi hjälpa varandra, säger Åsa Johansson (S), regionråd och vice ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.

Regionala omställningsrådet i Värmland

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen