Start / Om regionen / Projekt och evenemang / Hållbar vårdcentral / Projekt Hållbar vårdcentral

Projekt Hållbar vårdcentral

Om vi kunde minska energiförbrukningen i våra fastigheter med flera gigawatt-timmar? Om vi blev mer medvetna om hur läkemedel som vi förskriver påverkar miljö och natur? Om vi kunde bidra till att minska transporter till och från vård, både för patienter och de som arbetar? Om vi kunde skapa hållbara vårdcentraler.

Projekt Hållbar vårdcentral

Våra vårdcentraler står för en betydande del av all Region Värmlands vård. På så vis har primärvården en stor påverkan på regionens klimatavtryck.

Därför har vi startat Hållbar vårdcentral – ett projekt som tagit fram en modell för hur förändrade arbetssätt och processer kan skapa hållbara vårdcentraler. Det handlar till exempel om hur medveten läkemedelsförskrivning.

Just nu pilottestas modellen på vårdcentralen Eda och vårdcentralen Kronoparken, men konceptet kan med fördel appliceras hos andra.

Vill du vara med? Välkommen att kontakta oss som arbetar med projektet Hållbar vårdcentral

Målet är att minska klimatavtrycket med 25 procent på vårdcentralen, och på sikt öppnar modellen upp för att Region Värmlands vårdcentraler ska vara klimatsmarta inom tio år.

Följ med oss på resan!

Webbinarserie: Hållbar sjukvård - från koncept till klinisk praxis

Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård arrangerar webbinar med tema hållbar sjukvård under fyra tillfällen i november 2020 - januari 2021. 

Titta på webbinariet och ta del av dokument från föreläsningar (sls.se) 

Film: Region Värmlands bidrag - projektet Hållbar vårdcentral

Ulrika Nyhammar, distriktsläkare i Karlstad, presenterar Region Värmlands projekt Hållbar vårdcentral (youtube.com). Föreläsning börjar cirka 47 minuter in i filmen. 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen