Sju fokusområden

Kommande generationer ska ha möjlighet till ett gott liv, det är tanken med hållbarhet. Hälso- och sjukvården är både en del av problemet och en del av lösningen. Utifrån det har projektet ringat in sju fokusområden där konkreta förändringar ska bidra till en förbättring.

Världens hälso- och sjukvård står för nästan fem procent av de totala utsläppen av växthusgaser. I Sverige svarar hälso- och sjukvården för drygt 20 procent av den offentliga sektorns utsläpp och 4,4 procent av de totala utsläppen, vilket räknat per capita är över det globala genomsnittet.

En hållbar sjukvård måste inkludera åtgärder för att minska utsläppen. Å andra sidan är sjukvården nödvändig för att förebygga och behandla klimatrelaterade hälsoproblem som välfärdssjukdomar och ett förändrat infektionspanorama. 

Begreppet klimatsmart sjukvård har introducerats för att både möta dessa krav och samtidigt vara kostnadseffektiv. De viktigaste åtgärderna för att minska klimatpåverkan bidrar också till bättre hälsa. På så sätt tjänar både vi och vårt klimat på en hållbar sjukvård.

Fokusområden

Den främsta utsläppskällan kommer från inköpta varor och tjänster, till exempel engångsartiklar och läkemedel. Läkemedel är också stora utsläppskällor, liksom energi till uppvärmning, kyla och verksamhetsdrift. Andra bidrag kommer från transporter av varor och tvätt, samt de resor som görs av patienter och personal via arbetspendlande. Projekt Hållbar vårdcentral har därför identifierat sju prioriterade fokusområden kring vilka förbättringsinsatser byggts:

  • Transport
  • Material
  • Läkemedel
  • Energi
  • Avfall
  • Vårdförlopp
  • Digitalisering

Projektets lägesrapporter 2021

Ta del av Hållbar vårdcentrals lägesrapporter. 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen