Till startsidan

Lägesrapport Hållbar vårdcentral mars 2021

Ta del av projekt Hållbar vårdcentrals lägesrapport från mars 2021.

Lägesrapport om arbetet med projektets fokusområden

Transporter

Resvaneundersökning genomförd med personalen på vårdcentralerna Eda och Kronoparken. Undersökningen visar att personalen i Eda varje dag under vintertid tillsammans åker 644 km med bil till jobbet och hem. Motsvarande siffra för Kronoparken är 1046 km.

Under april kommer en student från Karlstads universitet att undersöka patienters val av resesätt till vårdcentralen.
Som medarbetare kan du fundera på varför du reser som du gör, vad hindrar dig att välja ett annat mer klimatsmart resesätt? Känner du till regionens avtal för miljöbil och elcykel och att du kan göra tjänsteresor i reseappen med kollektivtrafiken? Att välja aktiv transport är inte bara positivt för klimatet och miljön utan även för din hälsa.

Material

Vi provar att prismärka förbrukningsmaterialet i förråden. Erfarenhet från VC Gripen att detta minskar förbrukningen. Mätningar av förbrukning plus uppföljning i form av intervjuer planeras.

Samarbete med sårvårdsgruppen för att effektivisera sårvården och testa nya material och arbetssätt. Vi har en idé om digitala utbildningar för omvårdnadspersonal. Samverkan med kommuner behövs avseende upphandling och utbildning.

Läkemedel

Receptronder VC Eda pågår och planeras på Kronoparken, utvärdering ska göras. Ronden genomförs tillsammans med läkare, sjuksköterska och farmaceut utifrån utvalda preparat

Utbildning "Läkemedel och miljö" planeras.

Energi

Föreläsning energi i lokaler genomförd vid APT på både VC Eda och Kronoparken, kommer att följas upp med "Husesyn" för de medarbetare som önskar det.

Använd webbplatsen klimatkontot.se för att inventera ditt eget privata klimatavtryck. Se över din arbetsplats, står det möbler för elementet? Rinner kranar eller WC-stolar? Anmäl detta till regionfastigheter.

Avfall

Källsortering i personalrum och undersökningsrum kommer att provas på både VC Kronoparken och Eda. Undersöker enkla lösningar för att anpassa kärl och påsar. Just nu tittar vi bland annat på Paxxo Longopac.

Hur många "sopkorgar" finns där du jobbar? Ta bort överflödiga. Hämta en tom kartong att sortera papper i till ditt kontor.

Vårdförlopp

Vi har börjat planera att ta fram ett stödmaterial som ska användas vid framtagandet och granskning av vårdförlopp och andra förändringar i öppenvården.

Digitalisering

Går det att förbättra effekten av FAR? Kan uppföljning med hjälp av ett aktivitetsarmband vara motivationsfaktor? Hur överföra patientens aktivitetsdata till läkare eller fysioterapeut? Uppgift för ST-läkare (10 veckors vetenskapligt arbete).

Digitala kallelser och fakturor, samverkan med uppdraget "Digital post". Kan några av dina patientmöten skötas på distans, Region Värmland-appen, via 1177.se eller telefon så bidrar du till att underlätta för patienten och minska patientresor och därmed klimatpåverkan.

Övrigt

Projektet har anmält intresse för att vara med i det EU-finansierade projektet Green GP för att både få inspiration och tips från andra organisationer och få möjlighet visa våra lösningar. Nu väntar vi spänt på om detta initiativ kommer att erhålla finansiering.

Hållbarhetsperspektiv vid förändringar i öppenvården: ta fram checklista som stöd inför beslut.