Till startsidan

In For Care

Hur kan anhöriga och frivilliga ges ökade möjligheter att må bra i sina roller?

EU-projektet In For Care som drivs av Region Värmland syftar till att skapa innovation och utveckla nya samarbetsformer, verktyg och tjänster som bidrar till anhörigas livskvalitet.

- Det är skillnad på att sova oroligt och att sova oroligt. Det är skillnad på att vara ledig och att vara ledig. Under våren 2019 kör InForCare en kampanj som sätter ljuset på anhöriga och den insats för samhället som de gör när de vårdar någon nära.

- Av kärlek till den sjuke vill många ta den vårdande rollen och många människor gör en enorm insats för samhället när de vårdar en närstående. Det är viktigt att förstå att engagemanget är frivilligt. Det ska finnas förutsättningar att orka och att må bra i sin roll, säger Jenny Bång som är projektledare.

Idag är 1,3 miljoner svenskar anhöriga till en person med vård- eller omsorgsbehov och 75 procent av alla vårdtimmar utförs i hemmet. 

Anhörigstödet växer i betydelse och utvecklingen av nya samarbetsformer mellan offentlig vård och omsorg och frivilligorganisationer hittar hela tiden nya former.

Syftet med projektet är att utveckla den informella sektorn inom vård och omsorg. Projektet genomförs i nära samarbete med kommuner, patienter, anhöriga och frivilligorganisationer i Värmland.

Det treåriga projektet är ett samarbete mellan tio partners i sex länder: kommuner, universitet och hälso- och sjukvårdsorganisationer i Norge, Danmark, Nederländerna, Belgien, Skottland och Sverige. I Värmland deltar Region Värmland och Länsstyrelsen i projektet.

Är du anhörig?

Är du anhörig och vill dela med dig av dina behov och erfarenheter eller vill du veta mer om projektet kontakta projektledare Jenny Bång, jenny.bang@regionvarmland.se.

Om det internationella projektet (northsearegion.eut).

In For Care på Facebook och Twitter.

Interreg EU-logga.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?