Till startsidan
Start / Om regionen / Projekt och evenemang / Seminarium i Karlstad: Måltider som verktyg för hållbart åldrande och bättre samhällsekonomi

Seminarium i Karlstad: Måltider som verktyg för hållbart åldrande och bättre samhällsekonomi

För att ge en helhetsbild av måltidernas betydelse inom äldreomsorg och sjukhus bjuder Region Värmland in till ett seminarium i Karlstad 16 mars. För dig som är inbjuden finns information och anmälningslänk här nedan.

Två äldre damer äter tillsammans. De ler, tittar på varandra och pratar med varandra.

Goda matvanor är en förutsättning för god hälsa. Men undernäring är vanligt bland äldre personer vilket kan bidra till svaghet och sjukdom. Det i sin tur kan leda till stort behov av sjukvård och omsorgstjänster med stora samhällskostnader som följd.

Bra måltider kan öka äldres välbefinnande och minska vårdtider. Du som beslutsfattare är nyckelperson för att skapa förutsättningar att utveckla de offentliga måltiderna. För att ge en helhetsbild av vad som behöver göras för att öka måltidernas värde inom äldreomsorg och sjukvård bjuder vi in till seminariet ”Måltider som verktyg för hållbart åldrande och bättre samhällsekonomi”.

Tid

16 mars klockan 9:15–12.
Vi börjar dagen med dryck och smörgås klockan 8:45. Efter seminariet bjuder vi på lunch i Centralsjukhusets restaurang.

Plats

Samlingssalen på Centralsjukhuset i Karlstad.

Målgrupp

Seminariet är till för dig som är:

  • Politiker eller högre tjänsteman inom vård och omsorg i kommunerna Hammarö, Karlstad, Kil eller Kristinehamn.
  • Politiker eller högre tjänsteman inom hälso- och sjukvården i Region Värmland.

Program

Några av föreläsarna är:

  • Lena Martin, utredare och dietist hos Socialstyrelsen.
  • Emelie Eriksson, projektledare för Livsmedelsverkets kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg.
  • Clas Lundgren, chefläkare inom Region Värmland.

Mer information om programmet kommer inom kort.

Kostnad

Ingen deltagaravgift tas ut. Vi bjuder på fika och lunch.

Anmälan

Vi behöver din anmälan senast 9 mars.

Anmäl dig här.

Arrangör

Seminariet arrangeras av Region Värmland i samverkan med kommunerna Hammarö, Karlstad, Kil och Kristinehamn, på uppdrag av kost- och servicenämnden.

Kost- och servicenämnden är gemensam för Region Värmland och kommunerna i Hammarö, Karlstad, Kil och Kristinehamn. Kost- och servicenämndens resultatmål för 2023 är att åstadkomma en kostnadseffektiv och hållbar måltidsverksamhet med hög kvalitet, för god, jämlik och jämställd hälsa.

Mer information

Förebygga undernäring bland äldre personer (socialstyrelsen.se)

Måltider i äldreomsorgen (livsmedelsverket.se)

Måltider på sjukhus (livsmedelsverket.se)

Ingen äldre ska riskera att bli undernärd 2030 (nollundernring.se)Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?