Till startsidan
Start / Om regionen / Projekt och evenemang

Stronger Combined

Hur kan vi skapa förutsättningar för innovativa alternativ som kan konkurrera med privat fordonsägande i glesbygdsområden? Det är fokusfrågan för Interregprojektet Stronger Combined som drivs av Region Värmland mellan 2019–2022.

Stiger på tåg med cykel.

Stronger Combined är projektet med fokus på kombinerad mobilitet

Stronger Combined samlar aktörer från Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Holland, Belgien och Storbritannien med det gemensamma målet att utveckla nya tjänster och ny teknik inom ramen för kombinerad mobilitet.

Kombinerad mobilitet handlar om att binda ihop flera olika transporttjänster för att göra det enklare att kombinera kollektivtrafik med andra färdmedel som till exempel bilpooler, taxi och cyklar.

Region Värmland Kollektivtrafik leder projektet och har en samordnande roll. Utöver denna funktion kommer en rad olika aktiviteter genomföras i syfte att hitta nya former för kombinerad mobilitet i Värmland.

Planerade aktiviteter

I mitten av 2021 lanseras en ny lånecykeltjänst i Karlstad och Arvika. Tjänsten utvecklades initialt för att möjliggöra smidigare pendling med tåg mellan Centralsjukhuset i Karlstad och Arvika sjukhus. Under utvecklingen av konceptet har idén breddats för att inkludera fler målgrupper och behov. När tjänsten lanseras våren 2021 är förhoppningen att den ska fylla olika transportbehov i Karlstad och Arvika. Aktiviteten planeras i samarbete med Karlstads kommun och Arvika kommun.

Hösten 2021 planeras ett pilottest av tjänsten Värmlandstrafiks mixtrafik som utvecklats inom ramen för projektet. Mixtrafik innebär att allmänheten ska kunna boka in sig för resor i skoltrafiken. En smart tjänst som innebär nya resmöjligheter på landsbygden där det i vanliga fall inte går kollektivtrafik men där det finns tillgång till skoltrafik. Aktiviteten planeras i samarbete med Grums kommun och Arvika kommun.

Om Interreg

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbete över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

Sverige deltar i 14 Interreg-program varav ett av dem är Interreg North Sea Region som är det program som finansierar Stronger Combined. Arbetet sker på lokalt plan men erfarenheter längs vägen delas mellan de olika parterna.

Interreg EU-logga.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?