Till startsidan
Start / Om regionen / Projekt och evenemang / Support Quality Of Life (SOL)

Support Quality Of Life (SOL)

Antalet äldre ökar vilket innebär att fler kommer att behöva vård och omsorg i framtiden. Välfärdstjänster och digital teknologi kan ge ökad trygghet, säkerhet och social interaktion i äldre människors vardagsliv.

Support Quality Of Life (SOL) är ett interregprojekt mellan Sverige och Norge som ska undersöka hur välfärdsteknologi och tjänsteinnovation kan förbättra livskvaliteten för människor och öka den egna förmågan till självständighet. I projektet samarbetar aktörer från hälso- och sjukvården, omsorg och utbildning i Värmland, Hedmark och Akershus för att utveckla tjänster och processer tillsammans med brukarna.

Experio Lab vid Region Värmland bidrar med erfarenheter, metoder och verktyg kring tjänstedesign genom att låta användarna vara med och utforma tjänsterna.

Bakgrund

Regioner och kommuner står inför en framtid med en åldrande befolkning och en minskande andel arbetsföra medborgare. För att klara av ett ökat behov av vård och omsorg kommer vi att behöva ändra samarbetsformer mellan kommuner och landsting och se våra gemensamma kunder som aktiva medskapare i sin hälsosituation i stället för passiva mottagare av våra tjänster.

Mål

Människor med behov ska få möjligheten att fortsätta att vara självständiga och bibehålla sin livskvalitet.

Vi vill erbjuda tjänster som går över huvudmannagränserna och skapar värde för våra gemensamma användare.

Vi vill arbeta tillsammans på nya sätt och undersöka våra användares behov för att förstå vilka utmaningar vi gemensamt måste lösa.

Vi vill skapa förutsättningar för en bättre samverkan och möjlighet till innovation genom att ta hjälp av medarbetare, kunder och deras närstående i utvecklingsarbetet.

Mer information om SOL-projektet (sol.kunnskapsbyen.not).

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?