Region Värmland / Nyhetsarkiv / Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått felaktig behandling.

En patient med problem från gallstenar fick gallblåsan avlägsnad via titthålsoperation. Efter operationen drabbades patienten av komplikationer, vilka konstaterades vara medicinskt förorsakad gallgångsskada. Patienten flyttades sedan till Uppsala där en del av levern avlägsnades.

Anmälans diarienummer: HSN/192423

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen