Region Värmland / Nyhetsarkiv / Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient råkat ut för fördröjd diagnos och behandling.

Anmälan gäller multisjuk patient som lades in på grund av försämrat allmäntillstånd och olika symtom. Under vårdtiden försämrades patienten ytterligare och genomförd röntgen visade lungödem. Regelbundna kontroller sattes in och beslut togs om att avvakta. Samma natt avled patienten.

Anmälans diarienummer: HSN/196957

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen