Region Värmland / Nyhetsarkiv / Region Värmland får 33 miljoner kronor för arbete kring sjukskrivningar

Region Värmland får 33 miljoner kronor för arbete kring sjukskrivningar

Region Värmland får närmare 33 miljoner kronor för arbetet med att förbättra sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.Pengarna delas ut av regeringen som en del av en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Syftet är att förbättra regionernas drivkrafter att arbeta med sjukskrivningsfrågan och för att stimulera insatser som förebygger eller förkortar sjukskrivning och återgång till arbete.
Totalt delar regeringen ut 1,2 miljarder kronor för det arbete som regionerna gjort under 2018.
För Region Värmlands del handlar det om 32,7 miljoner kronor.

– Vi har gjort ett gott arbete som gynnar både våra patienter och våra interna arbetssätt. Vi har tillsatt två försäkringsmedicinskt kunniga läkare som tillsammans med utvecklingsledaren inom försäkringsmedicin och våra rehabiliteringskoordinatorer bistår hälso- och sjukvårdsledningen och ger stöd till verksamheter inom försäkringsmedicinska frågor, säger Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Under 2019 kommer resurser läggas på kompetensutveckling inom försäkringsmedicin för all berörd personal. Stödet till verksamheterna kommer också att struktureras upp, liksom att fler rehabiliteringskoordinatorer kommer att tillsättas på sjukhusen och inom psykiatrin.

– Kontinuerlig kompetensutveckling är en förutsättning för att vi ska kunna utföra det försäkringsmedicinska uppdraget med lika hög kvalitet som annan vård och behandling, säger Tobias Kjellberg.

Mer om överenskommelsen

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen