Region Värmland / Nyhetsarkiv / Region Värmland träffade Medhelp

Region Värmland träffade Medhelp

Vid ett dialogmöte under torsdagen träffade Region Värmland och Region Sörmland Medhelp för att få fram mer fakta kring säkerhetsläckan där telefonsamtal som ringts till 1177 Vårdguiden legat utan säkerhetsskydd som ljudfiler på internet.

– Det var ett bra och konstruktivt möte där Medhelp redogjorde för vad som hänt och vilka åtgärder som de hittills vidtagit, säger Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Vid mötet framkom bland annat att Medhelp via personnummer eller telefonnummer

identifierat 9 av de 55 hittills kända samtal som laddats ned. Två personer är bosatta i Värmland, två i Sörmland och fem i Stockholm. Medhelp meddelade också att de kommer att skicka ut brev till de berörda inom kort där företaget som personuppgiftsansvarig redogör för den personuppgiftsincident som skett. De kommer också att skicka med kontaktuppgifter till sitt Patientsäkerhetscentrum dit personerna kan vända sig för att få mer information om det inträffade.

Region Värmland vill dock få klarhet i över hur många värmlänningar som totalt kan vara berörda och har därför begärt en förteckning från Medhelp över de invånare i Värmland där det finns en risk att personuppgifter har röjts. Medhelp har fortfarande inte svar på detta, men meddelade att de laddat hem allt material som fanns på servern där de inspelade samtalen låg och att de nu håller på att analysera samtalsloggarna.

– Vår ambition är att försöka ha analysen klar om en vecka, säger Tomas Nyman, storkundsansvarig på Medhelp.

Region Värmland avvaktar ytterligare information om samtalsloggarna innan man beslutar vilka eventuella rättsliga åtgärder som ska vidtas.

Detta har hänt

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen