Region Värmland / Nyhetsarkiv / Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade på tisdagen bland annat beslut om att förtroendevalda och medarbetare i Region Värmland ska få utbildning i schyst kommunikation och om att utreda möjligheterna till solenergi på regionens byggnader.

Mer schyst kommunikation i Region Värmland

Regionstyrelsen fattade på tisdagen beslut om att Region Värmlands förtroendevalda och medarbetare ska utbildas i det av Region Värmland framtagna konceptet "Schyst – jämlik kommunikation". Nämnder och regionstyrelse kommer att utbildas under våren 2019. Utbildning för medarbetare behöver utredas vidare för att sedan kunna mynna ut i ett internt genomförandeprojekt med start under våren 2020.

– Det spelar roll vad vi säger och hur vi gör när vi möter varandra och alla invånare som vi är till för. Detta är ett lysande verktyg för att stärka arbetet med respektfulla möten i Region Värmland, säger regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson.

Inom ramen för projektet ska utbildningsmaterialet, som består av handboken Schyst och en övningshandbok, ses över och vid behov uppdateras. Materialet lanserades 2014.

Möjligheterna till solenergi på Region Värmlands byggnader ska utredas

Styrelsen fattade beslut om att Region Värmland ska utreda möjligheterna att investera i solenergi på regionens byggnader. Regionfastigheters energi- och miljöspecialist har gjort en första bedömning av möjligheterna till solenergianläggningar i länet. Den visar att solenergianläggningar lönar sig bättre där nätavgifterna är höga, som i norra delen av Värmland samt att det blir mera lönsamt att anlägga solenergianläggning på tak vid nybyggnation eller i samband med byte av tak. Sedan tidigare har man i projektet för ny ambulansstation i Hagfors/Råda tagit med en solenergianläggning på taket som kan förse byggnaden med el.

En utbyggnad i solenergianläggningar blir en del av de investeringsärenden som skrivs fram under kommande år, där solenergianläggningen tas med i den totala kalkylen vid prioriteringsbeslut och genomförandebeslut. Enligt beslutet ska en slutredovisning till regionstyrelsen ske i december i år.

Positivt resultat efter första kvartalet

Efter årets tre första månader kan Region Värmland visa upp ett positivt resultat på 200,2 miljoner kronor. Verksamhetens resultat är på minus 4,5 miljoner kronor.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen