Region Värmland / Nyhetsarkiv / Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Kultur- och bildningsnämnden i korthet

På sitt möte på torsdagen yttrade sig kultur- och bildningsnämnden om ett förslag om att inrätta en nationell institution för mänskliga rättigheter. Nämnden ska också se över formerna för sina priser och stipendier.

Former för utdelning av priser och stipendier

Region Värmland har ansvar för fyra priser och stipendier: Årets Värmlandsförfattare, Frödingstipendiet, Folkrörelsestipendiet och Region Värmlands litteraturstipendium. Genom regionbildningen har stadgar, rutiner och arbetsordning i vissa delar blivit inaktuella. Det finns skäl att skapa mer likalydande rutiner för samtliga fyra priser och att se över möjligheterna att ge priserna en större synlighet i media och offentligheten. Därför gav nämnden förvaltningen i uppdrag att se över formerna för utlysning, handläggning, beslut och utdelande av stipendierna.

Region Värmland positiv till nationell institution för mänskliga rättigheter

Region Värmland har fått in en remiss från Arbetsmarknadsdepartementet om ett förslag om att skapa en nationell institution för mänskliga rättigheter. Ärendet hanteras av kultur- och bildningsnämnden och vid sitt möte 16 maj ställde den sig bakom ett svar: "Regionen ser positivt på̊ en myndighet som har ett självständigt och övergripande ansvar i arbetet med mänskliga rättigheter. En MR-institution bedöms stärkande för alla rättigheter. Den kan ge incitament för att arbeta med mänskliga rättigheter kontinuerligt och proaktivt och vara stöd för offentliga verksamheter i arbetet med rättighetsperspektiv i alla former."

Kontakt

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen