Region Värmland / Nyhetsarkiv / Hela Värmland – unik satsning på ett jämställt och jämlikt Värmland

Hela Värmland – unik satsning på ett jämställt och jämlikt Värmland

Region Värmland har beviljats medel från Vinnova för att som första region i landet utveckla ett digitalt verktyg med fokus på jämställd och hållbar utveckling i regionen.

Verktyget som har arbetsnamnet Hela Värmland hjälper de som söker finansieringsstöd hos Region Värmland att identifiera begränsande/ojämlika strukturer och normer inom sitt område eller bransch och att utforma åtgärder för att motverka dessa inom ramen för projektet.

Innovativ tjänstedesign

Detta moment kommer vara obligatoriskt för alla som söker medel hos Region Värmland. Den övergripande målsättningen är jämställd och jämlik regional tillväxt i Värmland, där branscher och företag arbetar i riktning mot målen i Agenda 2030. Verktyget utvecklas av Region Värmland tillsammans med stiftelsen Compare och Centrum för genusforskning vid Karlstads universitet. Samarbetet sker också tillsammans med Sveriges kommuner och landsting.

– Det här är tjänstedesign där offentlig sektor, näringsliv och akademi tillsammans skapar ett innovativt verktyg som hjälper värmländska branscher och företag att bidra till mer jämställd och jämlik regional utveckling. Behovet av ett sådant här systemstöd är stort i hela landet, därför kommer vårt arbete följas med stort intresse. Vi i Värmland leder utvecklingen här, säger Gunilla Evers, näringslivsutvecklare jämställdhet och landsbygd på Region Värmland.

Stina Höök, ordförande i regionala utvecklingsnämnden, tror att Hela Värmland kommer gynna regionens utveckling och tillväxt.

– Att vi får finansieringsstöd visar att Vinnova tror på konceptet och Värmland. De regionala tillväxt- och projektmedlen ska gynna hela Värmland, det är en rättvisefråga. Det är också viktigt att pengarna faktiskt används för att skapa utveckling. Därför är det bra att de som beviljas medel också visar hur de kommer bidra till hållbar tillväxt i Värmland, säger Stina Höök.

Kontakt

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen