Region Värmland / Nyhetsarkiv / Kollektivtrafiknämnden i korthet

Kollektivtrafiknämnden i korthet

Kollektivtrafiknämnden beslutade på tisdagens sammanträde att undersöka möjligheterna att utöka trafiken till Norge och från Örebro.Nämnden uppdrar till regiondirektören att utreda möjligheterna till kollektivtrafik mellan Värmland och Norge. Nämnden vill också att möjligheterna till snabb bytesfri busstrafik Karlstad-Örebro utreds.

Bättre kollektivtrafik mellan Värmland och Norge

Nämnden anser att närheten till Norge är en viktig tillgång för Värmland. Många värmlänningar arbetar i Norge, och handeln med vårt närmaste grannland är mycket omfattande. Att skapa en bättre kollektivtrafik mellan Värmland och viktiga orter i Norge är därför angeläget.

Regional tågtrafik från Värmland in i Norge har tidigare funnits, senast till Kongsvinger och innan dess direkt till Oslo.
De omfattande banarbeten som genomförs på den norska sidan på Kongsvingerbanan, ska avslutas under 2021. Planering av tågtrafik har långa ledtider, och nämnden anser det viktigt att snarast börja undersöka förutsättningarna för att återuppta sådan trafik västerut.

Utredning av förbättrad busstrafik mellan Karlstad och Örebro 

Österut finns också ett pendlingsstråk som är viktigt för Värmland, med omfattande arbets- och studiependling i båda riktningar mellan orterna Karlstad, Kristinehamn, KarIskoga och Örebro. Dagens regionala busstrafik kräver byte i Karlskoga, och anses inte passa mer långväga resenärer.

Det finns kommersiella fjärrbusslinjer med snabb direkttrafik i stråket, men med nuvarande utformning fungerar de inte särskilt väl för daglig pendling, då de har oregelbundna tidtabeller och separata biljettsystem.
De berörda kommunerna och Region Örebro län har också framfört önskemål om en snabb busstrafik som är anpassad till dagpendlarnas behov.
I utredningarna ska ingå att undersöka möjligheter att förbättra reseutbudet genom ökad samverkan med kommersiell kollektivtrafik.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen